Wim Pessink

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

24 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag