Sabine van Geffen

Sabine van Geffen

Nevenfuncties vanuit de functie als gemeentesecretaris:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 

  • Eigenaar SVG Management (onbezoldigd)