Ruud van Leeuwen

Ruud van Leeuwen

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)
  • Lid CV Kulturhus De Spil (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur GBLT (onbezoldigd)
  • Vertegenwoordigd de gemeente Dalfsen als aandeelhouder bij: Rova, Enexis, Wadinko, Vitens en BNG (Bank Nederlandse Gemeente)