Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte

Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte

  • HR Verzuimadviseur bij Stichting Sprank (bezoldigd)
  • Mts. Schiphorst-Kijk in de Vegte, maatschapslid rundveehouderij (bezoldigd)
  • Lectrix en lid beamerteam PKN Dalfsen-Oudleusen (onbezoldigd)