Jan Uitslag

Jan Uitslag

  • Lid comité van aanbeveling rondom het bestuurlijk kader cultuuronderwijs in Overijssel (onbezoldigd)
  • Koster Protestantse Gemeente Dalfsen (onbezoldigd)
  • Dijkpostcommandant Waterschap DOD (onkostenvergoeding)
  • Lid Algemeen Bestuur GGD IJsselland (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur RSJ IJsselland (onbezoldigd)