Inge Haarman

Inge Haarman

  • KBS de Polhaar te Dalfsen, secretaresse (bezoldigd)
  • Stichting Wandel3daagse Dalfsen te Dalfsen, medeoprichter (onbezoldigd)
  • Emmanuelparochie locatie H.Cyriacus Dalfsen-Nieuwleusen, beheerder parochietelefoon (onbezoldigd)
  • Emmanuelparochie locatie H. Cyriacus Dalfsen-Nieuwleusen, voorganger Avondwakes (onbezoldigd)