Henry van der Woude

Henry van der Woude

Nevenfuncties vanuit de functie als directeur:

  • Lid Stuurgroep Talentenregio (onbezoldigd)
  • Lid bedrijfsvoeringsberaad shared service centrum ONS (onbezoldigd)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Bestuurslid SV Nieuwleusen (onbezoldigd)
  • Politievrijwilliger Team Zwolle (vrijwilligersvergoeding)