Han Noten

Han Noten

  • Lid Raad van Commissarissen Heisterkamp Beheer (bezoldigd)
  • Lid Bestuur Start Foundation (bezoldigd)
  • Raad van Toezicht Drents Museum (onbezoldigd)
  • Voorzitter NVRD, Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Espria (bezoldigd)