Erica van Lente

Erica van Lente

Nevenfuncties vanuit de functie als burgemeester van Dalfsen:

  • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Zwolle (onbezoldigd)
  • Lid en voorzitter bestuur Shared Service Centrum ONS (onbezoldigd)
  • District IJsselland, bestuurlijke gids stuurploeg (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)
  • Regio Zwolle: lid regiegroep, lid bestuurlijk kernteam, voorzitter Tafel Energie, lid Tafel Leefomgeving, lid Bestuurlijke en Maatschappelijke Adviesgroep Verstedelijkingsstratiegie (onbezoldigd)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim (bezoldiging € 13.563,- bruto per jaar voor 2021)