Erica van Lente

Erica van Lente

  • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Zwolle (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)
  • Lid Bestuurlijk Kernteam regio Zwolle (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim (bezoldigd; bezoldiging € 13.023,- bruto per jaar, onkostenvergoeding € 1.237,- per jaar)