André Schuurman

André Schuurman

Nevenfuncties vanuit de functie als wethouder:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsseland (onbezoldigd)

Geen nevenfuncties op persoonlijke titel.