Raadsmemo

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsmemo, Structuurvisie Dalfsen West, 20201022 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo,Raadsbehandeling jaarrekening 2020, 20201022 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Ter inzage leggen ontwerp BP Camping Bosvreugd, 20201022 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Pilots nieuwe wet inburgering, 20201015 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

raadsmemo, reacties nav ingekomen stukken, 20201015 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Halfjaarrapportage sociaal domein eerste halfjaar 2020, 20201015 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Subsidieplafond peuteropvang en VE en leges kinderopvang, 20201015 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Evaluatie project Bruggenbouwers, 20201015 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Regionale ruimtelijke ontwikkelingen, 20201015 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Regiodeal, 20201008 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Verkeersongevallencijfers 2019, 20201008 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Kunstgrasvelden, 20201008 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Damoclesbeleid 2020, 20201008 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Communicatie- en participatieplan RES, 20201001 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Jaarverantwoording kinderopvang 2019, 20201001 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Samenwerkingsverbanden gem Dalfsen, 20201001 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Herijkte planning Omgevingswet, 20200924 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Werken onder de Omgevingswet, 20200924 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Analyse jeugdzorg 2019, 20200924 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Grip op sociaal domein, 20200917 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Bestuursrapportage voorjaar 2020 OD IJsselland, 20200910 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Plan van Aanpak herijking subsidiebleleid, 20200910 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, 20200903 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Eindrapportage Waterfront tbv subsidie provincie, 20200827 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Voortgang traject Goed Goan, 20200825 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Voortgangsrapportage GBLT 2020-02, 20200820 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Uitvoering Corona Noodfonds, 20200820 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Uitvoering motie opvang alleenstaande vluchtenlingenkinderen, 20200820 1 document

Raadsmemo, Voornemen verbreding toegestane gebruik sportaccommodaties, 20200813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Uitvoering kaders duurzame energieopwekking eigen gebruik, 20200813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Toelichting VVGB-procedure zonnepark Hooiweg en Hoevenweg, 20200813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Onderzoek drugsgebruik onder jongvolwassenen, 20200813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Procedure off the grid recreatiehuisje, 20200727 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Omgevingsagenda Oost-Nederland, 20200723 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Regio Deal Regio Zwolle, 20200723 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Project veilig buitengebied, 20200723 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Uitstel installatie kinderburgemeester en kinderraad, 20200721 1 document

Raadsmemo, Proces onderzoek zwembaden, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Aanleg glasvezelnetwerk Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen, 20200720 1 document

Raadsmemo, Toezegging volume vervangingsinvesteringen, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Verkeersveiligheidsanalyse en herinrichting kruispunten Buldersweg, 20200720 1 document

Raadsmemo, Gewijzigde ontwikkeling Oosterdalfsen, 20200720 3 documenten

Raadsmemo, Voortgang Omgevingsvisie, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Tijdelijke huisvesting Agnieten college, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Haalbaarheid aanvragen 7e verzamelplan buitengebied, 20200720 1 document

Raadsmemo, Beeld bij economische effecten corona, 20200702 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Voortgangsrapporage juni 2020 Regio Zwolle, 20200702 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Principebesluiten Zennepweg 15 en 17 Lemelerveld, 20200702 1 document

Raadsmemo, Beleidsregels subsidie peuteropvang en VE 2020, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Compensatie ouderbijdragen kinderopvang gedurende coronacrisis, 20200625 1 document

Raadsmemo, Intern controleplan 2020-2021, 20200625 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, BP 14e herz BP Kernen, Woningbouw noordzijde Wieken, 20200622 1 document

Raadsmemo, Jaarstukken 2019 VR IJsselland, 20200622 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Halfjaarrapportage sociaal domein tweede halfjaar 2019, 20200618 1 document

Raadsmemo, Concept Omgevingsvisie Horizon 2040 gem Raalte, 20200618 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raadsmemo, Structuurvisie Dalfsen West, 20201022.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Structuurvisie-Dalfsen-West-20201022.pdf PDF, 45 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo,Raadsbehandeling jaarrekening 2020, 20201022.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Raadsbehandeling-jaarrekening-2020-20201022.pdf PDF, 43 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Ter inzage leggen ontwerp BP Camping Bosvreugd, 20201022.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Ter-inzage-leggen-ontwerp-BP-Camping-Bosvreugd-20201022.pdf PDF, 42.46 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Pilots nieuwe wet inburgering, 20201015.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Pilots-nieuwe-wet-inburgering-20201015.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

raadsmemo, reacties nav ingekomen stukken, 20201015.pdf

Bijlage
raadsmemo-reacties-nav-ingekomen-stukken-20201015.pdf PDF, 42 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Halfjaarrapportage sociaal domein eerste halfjaar 2020, 20201015.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Halfjaarrapportage-sociaal-domein-eerste-halfjaar-2020-20201015.pdf PDF, 3.23 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Subsidieplafond peuteropvang en VE en leges kinderopvang, 20201015.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Subsidieplafond-peuteropvang-en-VE-en-leges-kinderopvang-20201015.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Evaluatie project Bruggenbouwers, 20201015.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Evaluatie-project-Bruggenbouwers-20201015.pdf PDF, 202 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Regionale ruimtelijke ontwikkelingen, 20201015.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Regionale-ruimtelijke-ontwikkelingen-20201015.pdf PDF, 40.72 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Regiodeal, 20201008.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Regiodeal-20201008.pdf PDF, 2.95 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Verkeersongevallencijfers 2019, 20201008.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Verkeersongevallencijfers-2019-20201008.pdf PDF, 583 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Kunstgrasvelden, 20201008.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Kunstgrasvelden-20201008.pdf PDF, 2.99 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Damoclesbeleid 2020, 20201008.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Damoclesbeleid-2020-20201008.pdf PDF, 328 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Communicatie- en participatieplan RES, 20201001.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Communicatie-en-participatieplan-RES-20201001.pdf PDF, 2.18 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Jaarverantwoording kinderopvang 2019, 20201001.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Jaarverantwoording-kinderopvang-2019-20201001.pdf PDF, 163 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Samenwerkingsverbanden gem Dalfsen, 20201001.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Samenwerkingsverbanden-gem-Dalfsen-20201001.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Herijkte planning Omgevingswet, 20200924.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Herijkte-planning-Omgevingswet-20200924.pdf PDF, 738 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Werken onder de Omgevingswet, 20200924.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Werken-onder-de-Omgevingswet-20200924.pdf PDF, 1.55 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Analyse jeugdzorg 2019, 20200924.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Analyse-jeugdzorg-2019-20200924.pdf PDF, 549 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Grip op sociaal domein, 20200917.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Grip-op-sociaal-domein-20200917.pdf PDF, 559 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

raadsmemo, Bestuursrapportage voorjaar 2020 OD IJsselland, 20200910.pdf

Bijlage
raadsmemo-Bestuursrapportage-voorjaar-2020-OD-IJsselland-20200910.pdf PDF, 875 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Plan van Aanpak herijking subsidiebleleid, 20200910.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Plan-van-Aanpak-herijking-subsidiebleleid-20200910.pdf PDF, 400 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, 20200903.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Gemeentelijke-adviescommissie-omgevingskwaliteit-20200903.pdf PDF, 230 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Eindrapportage Waterfront tbv subsidie provincie, 20200827.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Eindrapportage-Waterfront-tbv-subsidie-provincie-20200827.pdf PDF, 437 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Voortgang traject Goed Goan, 20200825.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Voortgang-traject-Goed-Goan-20200825.pdf PDF, 761 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Voortgangsrapportage GBLT 2020-02, 20200820.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Voortgangsrapportage-GBLT-2020-02-20200820.pdf PDF, 934 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Uitvoering Corona Noodfonds, 20200820.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Uitvoering-Corona-Noodfonds-20200820.pdf PDF, 322 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Uitvoering motie opvang alleenstaande vluchtenlingenkinderen, 20200820.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Uitvoering-motie-opvang-alleenstaande-vluchtenlingenkinderen-20200820.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Voornemen verbreding toegestane gebruik sportaccommodaties, 20200813.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Voornemen-verbreding-toegestane-gebruik-sportaccommodaties-20200813.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Uitvoering kaders duurzame energieopwekking eigen gebruik, 20200813.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Uitvoering-kaders-duurzame-energieopwekking-eigen-gebruik-20200813.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Toelichting VVGB-procedure zonnepark Hooiweg en Hoevenweg, 20200813.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Toelichting-VVGB-procedure-zonnepark-Hooiweg-en-Hoevenweg-20200813.pdf PDF, 225 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Onderzoek drugsgebruik onder jongvolwassenen, 20200813.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Onderzoek-drugsgebruik-onder-jongvolwassenen-20200813.pdf PDF, 289 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Procedure off the grid recreatiehuisje, 20200727.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Procedure-off-the-grid-recreatiehuisje-20200727.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Omgevingsagenda Oost-Nederland, 20200723.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Omgevingsagenda-Oost-Nederland-20200723.pdf PDF, 10.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Regio Deal Regio Zwolle, 20200723.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Regio-Deal-Regio-Zwolle-20200723.pdf PDF, 972 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Project veilig buitengebied, 20200723.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Project-veilig-buitengebied-20200723.pdf PDF, 1.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Uitstel installatie kinderburgemeester en kinderraad, 20200721.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Uitstel-installatie-kinderburgemeester-en-kinderraad-20200721.pdf PDF, 194 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Proces onderzoek zwembaden, 20200720.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Proces-onderzoek-zwembaden-20200720.pdf PDF, 985 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Aanleg glasvezelnetwerk Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen, 20200720.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Aanleg-glasvezelnetwerk-Hoonhorst-Oudleusen-en-Nieuwleusen-20200720.pdf PDF, 195 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Toezegging volume vervangingsinvesteringen, 20200720.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Toezegging-volume-vervangingsinvesteringen-20200720.pdf PDF, 212 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Verkeersveiligheidsanalyse en herinrichting kruispunten Buldersweg, 20200720.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Verkeersveiligheidsanalyse-en-herinrichting-kruispunten-Buldersweg-20200720.pdf PDF, 8.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Gewijzigde ontwikkeling Oosterdalfsen, Memo en bijlage 1.pdf

-
Raadsmemo-Gewijzigde-ontwikkeling-Oosterdalfsen-Memo-en-bijlage-1.pdf PDF, 446 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Gewijzigde ontwikkeling Oosterdalfsen, Bijlage 2 - Nieuw stedenbouwkundig plan.pdf

-
Raadsmemo-Gewijzigde-ontwikkeling-Oosterdalfsen-Bijlage-2-Nieuw-stedenbouwkundig-plan.pdf PDF, 3.55 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Gewijzigde ontwikkeling Oosterdalfsen, Bijlage 3 - Ontwerp bestemmingsplan en verbeelding.pdf

-
Raadsmemo-Gewijzigde-ontwikkeling-Oosterdalfsen-Bijlage-3-Ontwerp-bestemmingsplan-en-verbeelding.pdf PDF, 16.66 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Voortgang Omgevingsvisie, 20200720.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Voortgang-Omgevingsvisie-20200720.pdf PDF, 2.26 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Tijdelijke huisvesting Agnieten college, 20200720.pdf

Bijlage
Raadsmemo-Tijdelijke-huisvesting-Agnieten-college-20200720.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Haalbaarheid aanvragen 7e verzamelplan buitengebied, 20200720.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Haalbaarheid-aanvragen-7e-verzamelplan-buitengebied-20200720.pdf PDF, 3.61 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Beeld bij economische effecten corona, 20200702.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Beeld-bij-economische-effecten-corona-20200702.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Voortgangsrapporage juni 2020 Regio Zwolle, 20200702.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Voortgangsrapporage-juni-2020-Regio-Zwolle-20200702.pdf PDF, 1.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Principebesluiten Zennepweg 15 en 17 Lemelerveld, 20200702.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Principebesluiten-Zennepweg-15-en-17-Lemelerveld-20200702.pdf PDF, 1.08 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Beleidsregels subsidie peuteropvang en VE 2020, 20200629.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Beleidsregels-subsidie-peuteropvang-en-VE-2020-20200629.pdf PDF, 439 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Compensatie ouderbijdragen kinderopvang gedurende coronacrisis, 20200625.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Compensatie-ouderbijdragen-kinderopvang-gedurende-coronacrisis-20200625.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Intern controleplan 2020-2021, 20200625.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Intern-controleplan-2020-2021-20200625.pdf PDF, 1.51 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, BP 14e herz BP Kernen, Woningbouw noordzijde Wieken, 20200622.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-BP-14e-herz-BP-Kernen-Woningbouw-noordzijde-Wieken-20200622.pdf PDF, 73.13 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Jaarstukken 2019 VR IJsselland, 20200622.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Jaarstukken-2019-VR-IJsselland-20200622.pdf PDF, 4.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Halfjaarrapportage sociaal domein tweede halfjaar 2019, 20200618.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Halfjaarrapportage-sociaal-domein-tweede-halfjaar-2019-20200618.pdf PDF, 5.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsmemo, Concept Omgevingsvisie Horizon 2040 gem Raalte, 20200618.pdf

Raadsmemo
Raadsmemo-Concept-Omgevingsvisie-Horizon-2040-gem-Raalte-20200618.pdf PDF, 115 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar