Raadsmemo

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsmemo, Integratie beleidsplan cultuurbeleid in preventiebeleid, 20210415 1 document

Raadsmemo, Corona gerelateerde baten en lasten 2020, 20210421 1 document

Raadsmemo, Kinderburgemeester en Dag van de kindergemeenteraad, 20210412 1 document

Raadsmemo, Voortgang Beleidsplan dienstverlening, 20210408 1 document

Raadsmemo, Zienswijze Ontwerpbesluit Wnb-vergunning Lelystad Airport, 20210408 1 document

Raadsmemo, Jaarverslag VTH-taken 2020, 20210408 1 document

Raadsmemo, Inkoop specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland, 20210408 1 document

Raadsmemo, subsidie Energiebesparing Eigen Woning, 20210408 1 document

Raadsmemo, Vestigen gemeentelijke voorkeursrecht, 20210406 1 document

Raadsmemo, Startnotitie Gemeenteraadsverkiezingen, 20210406 1 document

Raadsmemo Participatieraad sociaal domein, 20210401 1 document

Raadsmemo, Verantwoording Actieplan Verkeersveiligheid 2020, 20210401 1 document

Raadsmemo Regionale crisis en herstelaanpak, 20210401 1 document

Raadsmemo, Woonagenda West-Overijssel 2021-2025, 20210325 1 document

Raadsmemo, Evaluatie en verlenging Operatie Steenbreek, 20210325 1 document

Raadsmemo, Precariobelasting, 20210325 1 document

Raadsmemo, Openstelling en tarieven zwembaden , 20210325 1 document

Raadsmemo, Eerste bestuursrapportage 2021, 20210325 1 document

Raadsmemo, Gesprek over uitoefening bevoegdheden burgemeester Covidwet, 20210322 1 document

Raadsmemo, Openstelling winkels rond de Paasdagen, 20210322 1 document

Raadsmemo, Tussennotitie evenementenbeleid, 20210318 1 document

Raadsmemo, Zienswijze Luchtruimherziening, 20210315 1 document

Raadsmemo, Realiseren eigen onderkomen Biljartvereniging De Brouwerij, 20210315 1 document

Raadsmemo, Kaderbrief 2022 Omgevingsdienst IJsselland, 20210304 1 document

Raadsmemo, Vaststelling wijzigingsplan Meeleweg 78 - 78a, 20210304 1 document

Raadsmemo, Transitievisie Warmte, 20210304 1 document

Raadsmemo, Principeverzoek Markeweg 12, 20210302 1 document

Raadsmemo, Beheersing eikenprocessierups, 20210302 1 document

Raadsmemo, Gemeentelijk erfgoedregister, 20210301 1 document

Raadsmemo, Samenwerking energietransitie met buurgemeenten, 20210216 1 document

Raadsmemo, Beleidsregels woningsplitsing Inwoonsituaties, 20210211 1 document

Raadsmemo, Wijzigen Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied, 20210211 1 document

Raadsmemo, Meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten 2021 2024, 20210211 1 document

Raadsmemo, Verslag leerplicht schooljaar 2019-2020, 20210211 1 document

Raadsmemo, Maatregelen gemeentelijke camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, 20210211 1 document

Raadsmemo, Financieel voordeel toetreden Zwartewaterland tot SSC ONS, 20210204 1 document

Raadsmemo, Dienstverlening burgerzaken, 20210204 1 document

Raadsmemo, Uitgifte 22 starterswoningen Nieuwe Landen II in CPO, 20210204 1 document

Raadsmemo, Bouw woning aan de Smeule Nieuwleusen, 20210202 1 document

Raadsmemo, Jaarwisseling 2020- 2021, 20210128 1 document

Raadsmemo, Verkiezingen Tweede Kamer 17 mrt 2021, 20210121 1 document

Raadsmemo, Verzoek garantstelling USV, 20210121 1 document

Raadsmemo, Convenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJsselvecht, 20210121 1 document

Raadsmemo, Ter inzage leggen ontwerp BP Natuurboerderij, 20210121 1 document

Raadsmemo, Programma uitvoering VTH-taken 2021 en Uitvoeringsprogr OD IJsselland 2021, 20210121 1 document

Raadsmemo, Bouw 2e woning op perceel Oosterhulst 5, 20210107 1 document

Raadsmemo, Bedrijvenregister, 20200104 1 document