Voor kennisgeving aannemen

Brf RSJ IJsselland, Afschrift brf aan GS Overijssel begroting 2020 en jaarrekening 2018, zaaknr 604833, 20190718

Brf FNV, Cao regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking, zaaknr 605752, 20190819

Brf L.D., Stop de uitrol van het 5G netwerk, zaaknr 607605, 20190916

Lbr VNG 19-068, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 607672, 20190916

Brf raadslid Zwolle, Pensioenzorgen, zaaknr 607909, 20190926

Brf Milieudefensie, Publicatie lokale zaken in het geding door CETA-verdrag, zaaknr 607884, 20190926

Brf Let's Talk About Tech, Internetconsultatie Telecomcode, zaaknr 608018, 20190926

Bijzondere Lbr VNG, Reactie op de rijksbegroting 2020, zaaknr 608100, 20190926

Lbr VNG 19-074, Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem, zaaknr 608225, 20190930

Lbr VNG 19-073, LOGA FLO-overgangsrecht, nadere aanpassing levensloopregeling, zaaknr 608226, 20191001

Brf Vrouwenplatform Carree Overijssel, Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen, zaaknr 608275, 20191001

Brf inwoner, Hondenbelasting, zaaknr 608535, 20191003

Brf Ministerie BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten collegeleden, zaaknr 608335, 20191003

Brf Sint en Pietengilde, Zwarte Piet in uw gemeente, zaaknr 608674, 20191007

Lbr VNG 19-076, Wijziging in verstrekking hulpmiddelen, zaaknr 608558, 20191010

Lbr VNG 19-077, Stand van zaken herziening gemeentefonds, zaaknr 608715, 20191010

Brf van 7 bouw- en infraorganisaties, Vergunningverlening en stikstofproblematiek, zaaknr 609280, 20191017

Brf VNG Overijssel, Maatschappelijke gevolgen vd financiële situatie Overijsselse gemeenten en oplossingsrichting, zaaknr 609312, 20191017

Brf Nationale Ombudsman, Problematiek Wmo-hulpmiddelen, zaaknr 609339, 20191017

Lbr VNG 19-079, LOGA FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het nette inkomen, zaaknr 609326, 20191017