Voor kennisgeving aannemen

Brf Let's Talk About Tech, Oproep tot uitstel 5G, zaaknr 616929, 20200414

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630