Voor kennisgeving aannemen

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307

Lbr VNG, 19-009, Geschillenregeling Cao gemeenten, zaaknr 598409, 20190307

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319