Voor kennisgeving aannemen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622 1 document

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629 1 document

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630 1 document

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630 1 document

Lbr VNG 20-046, Actieplan toegankelijk stemmen, zaaknr 621056, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-047, Coronacrisis nr 15, zaaknr 621030, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-049, Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020, zaaknr 621171, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-052, Coronacrisis nr 16, zaaknr 621304, 20200721 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-056, Coronacrisis nr 17, zaaknr 621546, 20200721 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf VNG, Rapport AEF Financiële consequenties corona, zaaknr 621463, 20200721 1 document

Brf Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Zomerbrief 2020, zaaknr 621578, 20200721 1 document

Brf NVVK, Oproep vrijmaken middelen financiële hulpverlening, zaaknr 621467, 20200721 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2019 Stadsbouwmeester, zaaknr 621576, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-057, Stand van zaken PGB 2.0 systeem, zaaknr 621634, 20200721 1 document

Brf St Gezond Water, Nachtkoppel Viswedstrijd Vecht, zaaknr 621958, 20200730 1 document

Lbr VNG, Vooraankondiging digitale ALV 25 september 2020, zaaknr 621790, 20200804 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200804 1 document

Brf Bouwbedrijf Van Pijkeren, Plan 't Holt, 20200820 8 documenten

Lbr VNG 20-061, Uitnodiging ALV 25 september 2020, zaaknr 623303, 20200831 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-062, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 623573, 20200903 1 document

Brf inwoner, Financiële draagkracht traplift, zaaknr 623598, 20200910 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-063, Compensatie van gemeenten in het kader van corona, zaaknr 623723, 20200910 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500kinderen, zaaknr 623878, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-064, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota, zaaknr 624031, 20200915 1 document

Lbr VNG 20-065, Eerste pakket moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624249, 20200921 1 document

Brf Ministerie BZK, Brandveiligheid gevels, zaaknr 616969, 20200922 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-068, Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624377, 20200924 1 document

Lbr VNG 20-070, VNG reactie op de rijksbegroting 2021, zaaknr 624438, 20200928 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Bouwend Nederland en anderen, Inspiratie voor uw begroting, zaaknr 624528, 20200928 1 document

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-026-Verbinden-met-schulden-zaaknr-619832-20200611.pdf PDF, 218 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-033-Meerjarige-transitiestrategie-Common-Ground-zaaknr-620191-20200622.pdf PDF, 1.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-039-Gezamenlijke-vragenlijst-vng-en-vakbonden-zaaknr-620276-20200622.pdf PDF, 234 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-040-Coronacrisis-nr-13-zaaknr-620277-20200622.pdf PDF, 191 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Brf-ECIO-Verbeteren-inkomenspositie-studenten-met-een-functiebeperking-zaaknr-619980-20200622.pdf PDF, 90 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-gem-Noordoostpolder-Oproep-motie-VNG-financien-invoering-Omgevingswet-zaaknr-620582-20200625.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-043-Stvzkn-aanvullende-onderzoeken-herijking-verdeling-gemeentefonds-zaaknr-620506-20200625.pdf PDF, 375 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-037-Stvzkn-nieuwe-wet-inburgering-zaaknr-620504-20200625.pdf PDF, 532 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-041-Sectorale-routekaart-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed-vastgesteld-zaaknr-620595-20200625.pdf PDF, 1.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-044-Coronacrisis-nr-14-zaaknr-620672-20200629.pdf PDF, 164 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Update-campagne-500kinderen-zaaknr-620601-20200629.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Brf-K-M-Sinterklaasintochten-zaaknr-620602-20200629.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-045-Bekendmaking-uitslagen-ledenraadpleging-zaaknr-620756-20200630.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630.pdf

Ingekomen stuk
Brf-PerSaldo-Uitkomsten-corona-enquete-achterban-zaaknr-620765-20200630.pdf PDF, 1.22 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-046, Actieplan toegankelijk stemmen, zaaknr 621056, 20200720.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-046-Actieplan-toegankelijk-stemmen-zaaknr-621056-20200720.pdf PDF, 5.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-047, Coronacrisis nr 15, zaaknr 621030, 20200720.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-047-Coronacrisis-nr-15-zaaknr-621030-20200720.pdf PDF, 3.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-049, Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020, zaaknr 621171, 20200721.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-049-Stand-van-zaken-Omgevingswet-juli-2020-zaaknr-621171-20200721.pdf PDF, 3.81 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-052, Coronacrisis nr 16, zaaknr 621304, 20200721.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-052-Coronacrisis-nr-16-zaaknr-621304-20200721.pdf PDF, 1.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-056, Coronacrisis nr 17, zaaknr 621546, 20200721.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-056-Coronacrisis-nr-17-zaaknr-621546-20200721.pdf PDF, 1.37 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VNG, Rapport AEF Financiële consequenties corona, zaaknr 621463, 20200721.pdf

Bijlage
Brf-VNG-Rapport-AEF-Financiele-consequenties-corona-zaaknr-621463-20200721.pdf PDF, 2.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Zomerbrief 2020, zaaknr 621578, 20200721.pdf

Bijlage
Brf-Nederlandse-Vereniging-voor-Raadsleden-Zomerbrief-2020-zaaknr-621578-20200721.pdf PDF, 231 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf NVVK, Oproep vrijmaken middelen financiële hulpverlening, zaaknr 621467, 20200721.pdf

Bijlage
Brf-NVVK-Oproep-vrijmaken-middelen-financiele-hulpverlening-zaaknr-621467-20200721.pdf PDF, 1.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2019 Stadsbouwmeester, zaaknr 621576, 20200721.pdf

Bijlage
Brf-Het-Oversticht-Jaarverslag-2019-Stadsbouwmeester-zaaknr-621576-20200721.pdf PDF, 1.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-057, Stand van zaken PGB 2.0 systeem, zaaknr 621634, 20200721.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-057-Stand-van-zaken-PGB-2-0-systeem-zaaknr-621634-20200721.pdf PDF, 1.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf St Gezond Water, Nachtkoppel Viswedstrijd Vecht, zaaknr 621958, 20200730.pdf

Bijlage
Brf-St-Gezond-Water-Nachtkoppel-Viswedstrijd-Vecht-zaaknr-621958-20200730.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, Vooraankondiging digitale ALV 25 september 2020, zaaknr 621790, 20200804.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-Vooraankondiging-digitale-ALV-25-september-2020-zaaknr-621790-20200804.pdf PDF, 17 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200804.pdf

Bijlage
Brf-Stichting-Vluchteling-Laatste-ontwikkelingen-rond-campagne-500kinderen-zaaknr-619683-20200804.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Bouwbedrijf Van Pijkeren, Plan 't Holt, 20200820.pdf

Bijlage
Brf-Bouwbedrijf-Van-Pijkeren-Plan-t-Holt-20200820.pdf PDF, 139 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1, Buurtbezoek.pdf

Bijlage
Bijlage-1-Buurtbezoek.pdf PDF, 391 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2, Gespreksverslag.pdf

Bijlage
Bijlage-2-Gespreksverslag.pdf PDF, 378 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 3, Ontwerp 330 m3_.pdf

Bijlage
Bijlage-3-Ontwerp-330-m3.pdf PDF, 1.21 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 4, Ontwerp 520 m3.pdf

Bijlage
Bijlage-4-Ontwerp-520-m3.pdf PDF, 1.93 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 5, aanbeveling makelaar.pdf

Bijlage
Bijlage-5-aanbeveling-makelaar.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 6.1 Bijlage JVA.pdf

Bijlage
Bijlage-6-1-Bijlage-JVA.pdf PDF, 247 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 6.2 Bijlage JVA.pdf

Bijlage
Bijlage-6-2-Bijlage-JVA.pdf PDF, 208 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-061, Uitnodiging ALV 25 september 2020, zaaknr 623303, 20200831.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-061-Uitnodiging-ALV-25-september-2020-zaaknr-623303-20200831.pdf PDF, 504 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-062, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 623573, 20200903.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-062-Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies-zaaknr-623573-20200903.pdf PDF, 457 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Financiële draagkracht traplift, zaaknr 623598, 20200910.pdf

Bijlage
Brf-inwoner-Financiele-draagkracht-traplift-zaaknr-623598-20200910.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-063, Compensatie van gemeenten in het kader van corona, zaaknr 623723, 20200910.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-063-Compensatie-van-gemeenten-in-het-kader-van-corona-zaaknr-623723-20200910.pdf PDF, 158 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500kinderen, zaaknr 623878, 20200910.pdf

Bijlage
Brf-Stichting-Vluchteling-Laatste-ontwikkelingen-rond-campagne-500kinderen-zaaknr-623878-20200910.pdf PDF, 315 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-064, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota, zaaknr 624031, 20200915.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-064-Ledenraadpleging-arbeidsvoorwaardennota-zaaknr-624031-20200915.pdf PDF, 1.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-065, Eerste pakket moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624249, 20200921.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-065-Eerste-pakket-moties-ALV-25-september-2020-zaaknr-624249-20200921.pdf PDF, 123 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie BZK, Brandveiligheid gevels, zaaknr 616969, 20200922.pdf

Bijlage
Brf-Ministerie-BZK-Brandveiligheid-gevels-zaaknr-616969-20200922.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-068, Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624377, 20200924.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-068-Tweede-pakket-en-totaaloverzicht-moties-ALV-25-september-2020-zaaknr-624377-20200924.pdf PDF, 181 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-070, VNG reactie op de rijksbegroting 2021, zaaknr 624438, 20200928.pdf

Bijlage
Lbr-VNG-20-070-VNG-reactie-op-de-rijksbegroting-2021-zaaknr-624438-20200928.pdf PDF, 1.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Bouwend Nederland en anderen, Inspiratie voor uw begroting, zaaknr 624528, 20200928.pdf

Bijlage
Brf-Bouwend-Nederland-en-anderen-Inspiratie-voor-uw-begroting-zaaknr-624528-20200928.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar