Ter afdoening in handen van het college stellen

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518