Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 21-004, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 629358, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-007, Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, zaaknr 629616, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-009, Start consultatie herijking gemeentefonds, zaaknr 629865, 20210208 1 document

Lbr VNG 21-020, Ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-aan-de-slag, zaaknr 632028, 20210401 1 document

Brf Min BZK, Wijziging-1-juli-2020-bezoldiging-gemeenten-per-1-januari-2021-onkostenvergoeding, zaaknr 632047, 20210401 1 document