Ter afdoening in handen van het college stellen

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718