Ter afdoening in handen van het college stellen

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822