Ter advisering in handen van het college stellen

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617