Anders

Lbr VNG, 19-046, LOGA Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand, zaaknr 603418, 20190617 (in handen van de werkgeverscommissie stellen)

Lbr VNG 19-067, LOGA Cao Ontslagcommissie, zaaknr 607671, 20190916 (in handen van de werkgeverscommissie stellen)