Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107 1 document

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107 1 document

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107 1 document

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108 1 document

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108 1 document

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117 1 document

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131 1 document

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131 1 document

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304 1 document

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307 1 document

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311 1 document

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314 1 document

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319 1 document

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328 1 document

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328 1 document

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401 1 document

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104 1 document

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425 1 document

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429 1 document

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502 1 document

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506 1 document

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506 1 document

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507 1 document

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507 1 document

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516 1 document

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520 1 document

Lbr VNG, 19-039, Oprichting werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen, zaaknr 602398, 20190529 1 document

Lbr VNG, 19-040, Ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 602457, 20190529 1 document

Brf Drents Overijsselse Delta, portefeuilleverdeling DB en coalitieakkoord, zaaknr 602791, 20190606 1 document

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620 1 document

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625 1 document

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627 1 document

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708 1 document

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-058, Klimaatakkoord, zaaknr 605201, 20190815 1 document

Lbr VNG 19-060, Correctie op LOGA-brief Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken, zaaknr 605608, 20190819 1 document

Brf Ministerie BZK, Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat, zaaknr 607044, 20190902 1 document

Open brief Beginselen van een deugdelijk bestuur (meerdere delen) 3 documenten

Lbr VNG 19-066, Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zaaknr 607437, 20190909 1 document

Zorgen gezondheidsrisico's invoering 5G (meerdere indieners) 7 documenten

Brf L.D., Stop de uitrol van het 5G netwerk, zaaknr 607605, 20190916 1 document

Lbr VNG 19-068, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 607672, 20190916 1 document

Brf raadslid Zwolle, Pensioenzorgen, zaaknr 607909, 20190926 1 document

Brf Milieudefensie, Publicatie lokale zaken in het geding door CETA-verdrag, zaaknr 607884, 20190926 1 document

Brf Let's Talk About Tech, Internetconsultatie Telecomcode, zaaknr 608018, 20190926 1 document

Bijzondere Lbr VNG, Reactie op de rijksbegroting 2020, zaaknr 608100, 20190926 1 document

Lbr VNG 19-074, Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem, zaaknr 608225, 20190930 1 document

Lbr VNG 19-073, LOGA FLO-overgangsrecht, nadere aanpassing levensloopregeling, zaaknr 608226, 20191001 1 document

Brf Vrouwenplatform Carree Overijssel, Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen, zaaknr 608275, 20191001 1 document

Brf inwoner, Hondenbelasting, zaaknr 608535, 20191003 2 documenten

Brf Ministerie BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten collegeleden, zaaknr 608335, 20191003 1 document

Brf Sint en Pietengilde, Zwarte Piet in uw gemeente, zaaknr 608674, 20191007 1 document

Lbr VNG 19-076, Wijziging in verstrekking hulpmiddelen, zaaknr 608558, 20191010 1 document

Lbr VNG 19-077, Stand van zaken herziening gemeentefonds, zaaknr 608715, 20191010 1 document

Brf van 7 bouw- en infraorganisaties, Vergunningverlening en stikstofproblematiek, zaaknr 609280, 20191017 1 document

Brf VNG Overijssel, Maatschappelijke gevolgen vd financiële situatie Overijsselse gemeenten en oplossingsrichting, zaaknr 609312, 20191017 1 document

Brf Nationale Ombudsman, Problematiek Wmo-hulpmiddelen, zaaknr 609339, 20191017 1 document

Lbr VNG 19-079, LOGA FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het nette inkomen, zaaknr 609326, 20191017 1 document

Lbr VNG 19-081, Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 609726 20191031 1 document

Lbr VNG 19-082, Aanpak stikstofproblematiek, zaaknr 609876, 20191031 1 document

Brf Stichting Oogstfonds, Opdracht aan Oogstfonds, zaaknr 609943, 20191031 1 document

Brf Ministerie BZK, Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing, zaaknr 609982, 20191104 1 document

Brf S. Spek fractievoorzitter DURF gem Katwijk, Klimaatakkoord, zaaknr 610167, 20191105 1 document

Lbr VNG 19-085, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organsaties in oprichting, zaaknr 610279, 20191107 1 document

Brf een verstoten vader, Reactie van het Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg, zaaknr 610394, 20191107 1 document

Lbr VNG, 19-096, Samenwerking gemeenten-zorgverzekeraars, zaaknr 610625, 20191114 1 document

Lbr VNG 19-097, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 610637, 20191121 1 document

Lbr VNG 19-098, Mobiliteit, zaaknr 610635, 20191121 1 document

Lbr VNG 19-102, VNG Publicatie Handhaving door en voor gemeenten, zaaknr 611406, 20191202 1 document

Lbr VNG 19-104, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 611528, 20191212 1 document

Lbr VNG 19-105, Nieuwe VNG Model Referendumverordening, zaaknr 611944, 20191212 1 document