Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520

Lbr VNG, 19-039, Oprichting werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen, zaaknr 602398, 20190529

Lbr VNG, 19-040, Ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 602457, 20190529

Brf Drents Overijsselse Delta, portefeuilleverdeling DB en coalitieakkoord, zaaknr 602791, 20190606

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718

Lbr VNG 19-058, Klimaatakkoord, zaaknr 605201, 20190815

Lbr VNG 19-060, Correctie op LOGA-brief Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken, zaaknr 605608, 20190819

Brf Ministerie BZK, Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat, zaaknr 607044, 20190902

Lbr VNG 19-066, Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zaaknr 607437, 20190909