Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Raad 30 jan 2017 - Commissaris vd Koning, Herbenoeming burgemeester, nr 492105-121942, 20170112

Raad 30 jan 2017 - Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2017, nr 491552-120755, 20170112

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, FNV Zorg en Welzijn, WMO checklist, nr 492138-121999, 20170112

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Voorgenomen fusie, nr 492475-122829, 20170126

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, ORSW, Manifest ondernemingsraden sw bedrijven, nr 492699-123447, 20170202

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Natuurmonumenten, Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap, nr 493049-124383, 20170209

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, de Sociale Alliantie, extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen, nr 493166-124710, 20170216

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170227

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Actiegroep Tegenwindvoorst.nl, Zwolse Windturbine Catalogus, nr 493515-125637, 20170227

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2016, nr 493408-125386, 20170227

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Geen antwoord op vragen, nr 491467-125112, 20170227

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Verzoek volksraadpleging, nr 493519-125652, 20170307

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Campagne allemaal roze harten, nr 493733-126222, 20170309

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Burgerparticipatie Jagtlusterallee, nr 493840-126509, 20170309

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, FNV Taxi, Witboek Taxi, nr 493973-126800, 20170309

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., antwoord op vragen, nr 491467-126863, 20170313

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170330

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Hondenbeten aan de kaak gesteld, nr 494633-128711, 20170403

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kerngegevens 2016, nr 494805-129047, 20170406

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Zienswijze paardenmarkten in Nederland, nr 494923-129390, 20170411

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W. Uitslag, Aanneming benoeming wethouder, 20170419

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, nr 495362-130487, 20170424

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-130938, 20170501

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Vrijstaat de Stellingen, Erkenning, nr 498829-131235, 20170502

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, NOC NSF, aandacht bij de VJN voor participatie van kinderen in armoede, nr 499363-132900, 20170518

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Trefkoele+, Financieel en sociaal jaarverslag 2016, nr 499364-132902, 20170524 1

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2016, nr 500941-136413, 20170612

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Min VWS, Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen Sociaal Domein, nr 550395-198836, 20170615

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Rob, advies Zorg voor samenhangende zorg, nr 565772-204257, 20170626

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-204078, 20170629

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Dr David en drs Sarah Blom, Oud worden met zorg, nr 565952-204901, 20170629

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, Herinrichting N340, nr 566799-207250, 20170718

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Schakelteam personen met verward gedrag, Monitoring aanpak verward gedrag, nr 566803-207257, 20170718

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Vrouwenplatform Carree Overijssel, Onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel, nr 566919-207711, 20170720

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Reactie op zienswijze Dalfsen concept begroting 2018, nr 566780-208723, 20170731

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Reactie op zienswijzen concept begroting 2018, nr 567184-208711 , 20170731

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RB, Afgewezen subsidie project waardig afscheid abortuskinderen, nr 567267-208983, 20170803

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek 2017-2018, nr 568381-212313, 20170831

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.W.M.S., Problemen met en bij Jeugdbescherming Overijssel, nr 568896-213877, 20170914

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg, Jaarrekening 2016, nr 569679-215429, 20170928

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Jeugdbescherming Overijssel, Positie en functioneren CR, nr 568896-217916, 20171017

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Schoonmaken beukenhaag, nr 571715-220501, 20171106

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Min Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, circulaire geindexeerde bedragen onkostenvergoeding, nr 571913-221169, 20171109

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Kan iedereen echt meedoen in uw gemeente, nr 571810-220873, 20171109

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, RaadslidNu, Eindrapport onderzoek werkgeversfunctie, nr 572423-223212, 20171121

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Terugplaatsen oorspronkelijke staat, nr 571715-223903, 20171123

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, GBLT, Vastgestelde Begroting 2018, nr 569205-214536, 20171127

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, landelijke rapportage 2016, nr 572835-224792, 20171130

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Westerman, 20171204

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Schuurman, 20171204

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Kwaliteit van het openbaar bestuur, nr 572905-225037, 20171207

Brf, LTO Salland, Traject Wijthmen - Nijverdal, 20171221