Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie, Stvzkn regio Vechtdal, Z-16-194-000238, 20160107

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Ingetrokken verzoek om voorlopige voorz BP 7e herz Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, 20160111

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep 1e herz BP Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-27691, 20160118

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29073, 20160118

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29072, 20160118

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, nr 28304-29557, 20160118

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep R.J.J.H en A.M.B. 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29626, 20160118

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29558, 20160118

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep ingetrokken BP N348 Lemelerveld, nr 30402-29831, 20160125

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, dhr. Scherpenkate inzake N340, nr 716-869, 20160128

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden, nr 884-1146, 20160204

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, inspraaktekst GS N340 3 febr jl, nr 30172-26962, 20160208

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Cliëntenparticipatie, nr 1049-1461, 20160215

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2015, nr 1349-1955, 20160225

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, NBA, Afronden jaarrekening 2015 Sociaal Domein, nr 1324-1927, 20160225

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Circulaire huisvestingsvoorzieningen Burgemeester en Wethouders, nr 1389-2039, 20160229

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Actie voor goed detailhandelsklimaat, nr 1509-2226, 20160302

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, H en D. B., intrekken zienswijze, nr 1094-2936, 20160317

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie Beweging, Immaterieel erfgoed, nr 1918-2973, 20160324

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Samenwerkende particuliere bungalowparken, Forensenbelasting recreatiewoningen gemeente Ommen, nr 19-45-3019, 20160331

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VANG huishoudelijk afval, Resultaten vermindering huishoudelijk restafval, nr 2166-3434, 20160331

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VHG, Laten we samen Nederland groener maken, nr 2353-3730, 20160407

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Vrijwillige thuiszorg, Jaarverslag 2015, nr 2592-4178, 20160414

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Zelfstandig raadsbudget, nr 2709-4409, 20160421

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, TTIP en CETA, nr 2605-4211, 20160421

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, E.V. , Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 2832-4743, 20160502

Raad 30 mei 2016 - Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Wettelijke regeling inzake geheimhouding, nr 2984-4918, 20160509

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, LSA bewoners, Kompas Right to Challenge, nr 2913-4873, 20160512

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Sociale Alliantie, Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede, nr 3146-5256, 20160523

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, CVAH, Manifest warenmarkt, nr 3354-5660, 20160524

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2015 e-waste, nr 3636-6230, 20160602

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Greenpeace, Gemeentelijk stroomcontract, nr 3801-6673, 20160609

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Samenwerking Sociaal Domein, nr 4088-7337, 20160621

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30295, 20160621

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsseland, Terugkoppeling zienswijzen op begroting 2017, nr 2246-7864, 20160630

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, VVN, Wijzigingen in samenwerking, nr 4530-8409, 20160711

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, Jaarverslag 2015 RUD IJsselland, nr 4697-8824, 20160714

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2015, nr 4998-9433, 20160728

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn uitspraak 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg, 20160810

Ingekomen stuk, Oud worden met zorg, muziektheatervoorstelling met lezing en workshop omgaan met dementie, nr 5684-11138, 20160830

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak 7e herz BP Buitengeb Dalfsen, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30389, 20160920

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang, nr 6475-12962, 20161006

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Locoo, Versterken lokale economie, nr 7154-14567, 20161114

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, B.B., Jagersweg Nieuwleusen ernstige overlast van houtkachels, nr 7374-15112, 20161117

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Fairtrade Gemeenten, Faitrade, nr 7375-15113, 20161117

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, aanbieding uitkomsten geuronderzoek, nr 7444-15233, 20161121

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Databank gemeentefinanciën, nr 7610-15636, 20161128

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Presidium, afhandeling klacht, nr 2207-30504, 20161206

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, DGBW, Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambstdragers, nr 7856-16423, 20161208

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef registeraccountant, jaarrekening 2015, nr 7724-15960, 20161208

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, VNG Overijssel, gemeenten centraal Interbestuurlijk toezicht, nr 491396-120459, 20161222