Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Reactie Tweede Kamer op brief mobiele bereikbaarheid buitengebied, 20150108

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en koninkrijksrelaties, circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering, nr 22195-24423, 20150108

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Brandbrief jeugd en alcohol, paracommercie, nr 22472-23272, 20150108

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland terugkoppeling besluitvorming AB over begrotingswijzigingen, nr 20271-24693, 20150115

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Rob, Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, nr 22764-23661, 20150127

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, NRK Verpakkingen, draagtassen in het winkelkanaal, nr 23093-24991, 20150205

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, RvS, BP 1e herz Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-24958, 20150203

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Rekenkamercommissie, onderzoeksonderwerpen 2015, 20150223

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Uitvoering jeugdwet, nr. 21539-24689, 20150305

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Waterschap Vechtstromen cs, Afschrift verzoek om voortzetting samenwerking RvdV, nr 23756-25456, 20150305

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2014, 20150217

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Veiligheid van de waterkering te Dalfsen, nr 18326-25354, 20150316

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Rapportage Uitvoering Wwb voor jongeren 18-27 jr, nr 23937-25588, 20150316

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Aannemen tijdelijke benoeming HG Kappert, 20150318

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014, definitief verslag Dalfsen, nr 3511-25587, 20150316

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Agenda Lokale Democratie, nr 24318-25825, 20150323

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Veilige Publieke Taak, nr 24621-25992, 20150402

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, J.W.B., kwestie bomen Zwaluwlaan, nr 23542-26716, 20150430

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Notitie medezeggenschap kinderen, jongeren, nieuwe jeugdwet, nr 25335-27047, 20150511

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, De Sociale Alliantie, Petitie De lokale solidariteit getoetst, nr 25585-27370, 20150518

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Reactie toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-26479, 20150518

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Beleidsplan 2015-2018, nr 26054-27823, 20150601

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, VvG en Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Grip op regionale samenwerking, nr 26032-26826, 20150601

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - Wijziging bezoldiging en tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden, nr 26321-27020, 20150608

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2014 afgite electrische apparaten, nr 26227-26962, 20150602

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, RUD, Jaarverslag 2014, nr 26318-27015, 20150604

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Bestuursagenda en kerngegevens 2014, nr 26716-28652, 20150618

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mw D. houtrook en gezondheidsschade, nr 26789-28733, 20150622

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Treasury 2015, nr 27191-27466, 20150804

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Procedure aanpassing GR, nr 27103-27433, 20150804

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Aandacht voor iedereen, Rapport zorg naar gemeenten, nr 27520-30085, 20150804

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - WSW Clientenraad, reactie en advies mbt mensen met sw indicatie, nr 27701-30375, 20150804

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen begroting, nr 27713-27738, 20150804

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Raadslid.nu, Rol en positie gemeenteraad, nr 27743-27766, 20150804

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Jaarverslag 2014, nr 27836-30526, 20150806

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Oogvereniging West-Overijssel en Veluwe, Aandacht in WMO voor slechtziende, blinde en doofblinde burgers, nr 27155-29385, 20150806

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Beleidskader ontheffing verboden handelingen, nr 28181-27980, 20150824

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, registeraccountant, jaarrekening 2014 van de gemeente Dalfsen, nr 28448-28108, 20150903

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming HG Kappert, nr 28710-32253, 20150921

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, reactie op actieplan lokale rekenkamers, nr 28820-28256, 20150921

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2014, 20150921

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Regio Zwolle, Voortgang samenwerking binnen de Regio Zwolle, nr 283520-28076, 20150928

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Crisisnoodopvang, nr 29077-32592, 20151001

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, FNV Keuringen beschut werk, nr 29204-32732, 20151005

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, NBA Knelpunten Decentralisaties vragen actie van gemeente en GR, nr 28901-28280, 20151005

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ned Vakbond Varkenshouders, Verduurzaming varkenssector, nr 29060-32570, 20151006

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, nr 28713-28213, 20150917

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015, nr 28871-32298, 20151008

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E.V., Ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 29692-33450, 20151029

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Kunstijsbaan Hoogeveen, nr 29800-33585, 20151102

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Herinrichting N340, nr 30172-28989, 20151112

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Herfstbrief, nr 30589-34763, 20151130

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie VWS, Kwartaalbrief uitvoering WMO 2015, nr 30707-34889, 20151203

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, R.B., Zwijgen over boekhoudfraude door overheid, nr 30728-34931, 20151203

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie SZW, Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015, verslag Dalfsen, nr 27503-29281, 20151207

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu, Duurzaam inkopen mobiliteit, nr 31085-35370, 20151217

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, WSW cliëntenraad, Agenda 5, nr 31229-29452, 20151221