Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, W. Prangsma, Rechterensedijk, nr 13400-12755, 20140127

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Compeer, Rechterensedijk, nr 13398-12753, 20140127

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, K.R. van Hal, Rechterensedijk, nr 13397-12752, 20140127

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Wijziging Gemeentewet_VvG en RaadslidNu, 20140130

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk G. Wermer inzake Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140130

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, mw Laarman-Marskamp inz Rechterensedijk, nr 13912-17657, 20140206

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G. Wermer reactie op antwoord Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140206

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, R. Tielbeke inzake Referendum Rechterensedijk, nr 14026-13204, 20140206

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G.J. van den Beld, Strijd BP en overlast, 20140206

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr. Hoeve inz Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140217

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 14204-13378, 20140217

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr Hoeve inzake reactie college Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140218

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, A. Oostveen inzake Rechterensedijk, nr 14448-18072, 20140227

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Plaatselijjk Belang Dorp, wensen woonomgeving - verkiezingen, nr 14393-18002, 20140224

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie v Binnenlandse zkn, Collegevorming en benoeming wethouders, nr 14518-18123, 20140224

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, CAK, bevestiging parameters en of uurtarieven WMO, nr 14656-18255, 20140227

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl zkn en koninkrijksrel, circulaire hertellingen gemeenteraadsverkiezingen, nr 14910-18538, 20140311

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, FNV Mooi, De ZZP-er in uw gemeente, nr 14941-14085, 20140311

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Heemschut Overijssel inz Rechterensedijk, nr 14780-13909, 20140318

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Dhr Burgler, WOB-verzoek ongevallen Rechterensedijk, nr 15215-18790, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Brief aan raadsleden Overijssel, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Anko Brief felicitatie raadsleden, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, R. Rustema, Petitie laat wethouders solliciteren, nr 15326-14437, 20140331

Raad 14 apr 2014 - FNV Manifest voor sociaal lokaal beleid, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Bovak betekenis kermis en coalitieonderhandelingen, nr 15562-19085, 20140331

Raad 14 apr 2014 - SVR, inzetten voor recreatie, nr 15561-19083, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Iverde, gemeentelijke bezuinigingen gemeentelijke groen, nr 15385-14517, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Inspectie Onderwijs, Rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012-2013, nr 15439-18957, 20140327

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Jong, Jongerenthema's gemeentelijk beleid, nr 15595-14746, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Advies commissie Derksen, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, gezamenlijke oproep collegeakkoorden, nr 15647-14782, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Boomfeestdag, nr 15500-14682, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, K. Roosendaal, Oproep PB mijn wens voor ons dorp, nr 15629-14771, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Vakver. Brandweer vrijwilligers, visie positie brandweervrijwilligers, nr 15732-14860, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Wethouder voor Kindcentra, beleid rondom integrale kindcentra, 20140407

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, W. van Lenthe, Analyse volksraadpleging Rechterensedijk, nr 15330-14443, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Milieuregie, Duurzaamheid in de gemeentelijke structuurvisie, 20140407

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2013, nr 15770-14883, 20140407

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland regio Zwolle - VNO NCW, coalitieonderhandelingen economie, nr 15887-14997, 20140408

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNO NCW - MKB Ned, Detailhandel, nr 15009-19364, 20140410

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, B. Dijk, Windmolens, nr 15831-14937, 20140408

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Programma AvI, aanbod vanuit het programma Aandacht voor Iedereen, nr 16002-15091, 20140414

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-19854, 20140519

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder Jhr. M.R.H.M. von Martels, 20140520

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder N.L. Agricola, 20140520

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder R.W.J. van Leeuwen, 20140520

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Informatie Jeugd GGZ Dimence, nr 16970-16174, 20140526

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten, nr 17378-20460, 20140605

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Bevindingen toezichtsthema 2013 grondexploitatie, nr 16728-19951, 20140612

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, Lokale lasten 2015, nr 17581-16779, 20140617

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-20677

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, aanbieding advies Hoe hoort het eigenlijk, passend contact tussen overheid en burger, 17658-20609, 20140623

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, jaarrekening 2013 gem Dalfsen, nr 18021-21000, 20140805

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Dijk, laag frequente tonen, 20140811

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, VNG en Ministerie IenM, energiebesparing bij bedrijven, nr 18796-18263, 20140812

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, FNV-CNV-VCP, Grote zorgen over WMO 2015, nr 19138-18749

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Diverse instanties, aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting 2015, nr 19280-22315, 20140901

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen op begroting, nr 15830-22808, 20140929

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, L.H.W.M. Koenen, brandbrief checklist transitierijpheid vrijekader zienswijze verordening beleidsplan Jeugdzorg, nr 20096-20194, 20141002

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, P. Westen onafhankelijk schuldadv, monitor schuldhulpverlening, nr 19133-19039, 20140915

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo, Tijdelijke contracten Wezo, nr 20206-20418, 20141013

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep Vechthorst BP Kern Dalfsen 2012, nr 17877-23149, 20141016

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, V. Oosterveen, duidelijkheid rondom nulbeleid, nr 20347-23148, 20141016

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie BZK, Aanbieding Staat van het Bestuur 2014, nr 20905-23575, 20141106

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor de financiële verhoudingen, Advies Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief, nr 21266-23804, 20141120

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Bewoners nr. 41, Aankondiging controles onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven, nr 20525-23800, 20141120

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, oproep vanuit OGGZ cliënten, nr 21225-21810, 20141120

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, FNV, Participatiewet aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, nr 21114-21596, 20141124

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, St. Cyriacusschool, Behoud combinatiefuncties sport en cultuur, nr 21351-21948, 20141124

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Plan Rechterensedijk, nr 21358-22034, 20141124

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Werkgr Laaggeletterdheid Dalfsen, budget coördinator Taalpunt, 21409-23910, 20141201

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, Oproep van cliënten om informatie over jeugdhulp, nr 21539-22224, 20141201

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Vrienden van Dalfsen, Plan in hoofdlijnen voor Rechterensedijk, nr 21358-22717, 20141218

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid, nr 21885-24249, 20141218