Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang, 04838-10937, 20130219

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2014, nr 5966-11775, 20130325

RaadRaad 22 april 2013 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, stand van zaken, nr 6651-5445, 20130415

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Brief minister Plasterk, nadere toel mbt gemeentelijke herindeling, nr 6633-12390, 20130415

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie leefomgeving en transport, gemeentelijk toezicht brandveiligheid, nr 6887-12564, 20130425

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A. Wevers Nieuwe rijbaan Rechterensedijk, nr 7157-5891, 20130507

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VGPO Accretio, krimp kleine scholen, nr 7031-12715, 20130507

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Prov Overijssel, Bevindingen toezichtschema 2012 rond gemeentelijke exploitatie, nr 6990-12658, 20130507

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Oomkes, aftreding commissielid, nr 7302-12926, 20130514

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, jaarverslag Regio Zwolle 2012, nr 7701-6464, 20130530

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, St Platform Gehandicapten Dalfsen, jaarverslag 2012, nr 7800-13374, 20130603

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Clok, Structureel management van werklocaties is een lonende investering, nr 8085-6867, 20130611

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Verhoef, jaarrekening 2012 gem Dalfsen, nr 8135-13634, 20130617

Raad 23 sep 2013 - Ingekomen stuk, VNG, werkgeverschap veiligheidsregio's, nr 8259-7029, 20130617

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Dalmsholtenaren, N348, nr 9622-14599, 20130815

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Meicirculaire, nr 8996-14194, 20130812

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, vastgestelde programmabegroting 2014, nr 9541-8856, 20130822

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, nr 8944-14183, 20130815

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied verzoek om voorlopige voorziening A.J. van Dijk, nr 9975-14929

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A.J. van Dijk, nr 9973-14927, 20130902

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A. Spijker, nr 9974-14928, 20130902

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, factsheet, nr 10140-9218, 20130909

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, VNG, Reactie op de Rijksbegroting 2014, nr 10554-9731, 20130926

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Dalfsen BP Buitengebied A. Klein, nr 10024-14976, 20131007

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekken beroep Kappert, Dalfsen BP woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15691, 20131014

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied voorl voorziening en beroepschrift A.J. van Dijk, 9973-15577, 20131007

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024-15723, 20131014

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS BP Kern Dalfsen aanvullende stukken Hof van Dalfsen, nr 9507-15797, 20131018

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, afschriften schrijven jaarrekening-begroting Wezo, GGD, Veiligheidsregio, nr 11178-15810, 20131021

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, zienswijze tav conceptbegroting 2014, nr 8584-15977, 20131031

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, EMLS kennisgeving van voorbereiding samenwerkingsorganisatie, nr 11469-16008, 20131105

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Min SoZa en werkgelegenheid, rapportage Perspectief voor oudere werklozen, nr 11602-16088, 20131107

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stukken, NVRR, Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties, nr 11668-10865, 20131111

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, STJ, STJ-themabericht Jonger dan 12 of 12-minner, nr 11763-16174, 20131114

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, rapport Van schoolgaand kind tot zelfstandige jongere, nr 12112-16362, 20131125

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, NOV, Vrijwilligerswerk rondom commotie wetsvoorstellen Wwb, nr 12129-11268, 20131125

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak voorlopige voorziening A.J. van Dijk BP Buitengebied, nr 9975-16417, 20131128

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Rekenkamer Oost Nederland, rapport Overijssels financieel toezicht, nr 11953-11449, 20131202

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Aanvullende stukken BP Kern Dalfsen 2012 Hof v Dalfsen, nr 9507-16502, 20131202

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, besluitvorming Rechterensedijk, nr 12569-11793, 20131212