Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

20120111 - ingekomen stuk - Ministerie SZW - verzamelbrief december 2011

20120330 - Gemeente Dinkelland, motie natura 2000, PAS en EHS, nr 1778

20120426 Raad van State inzake BP Nieuwleusen Oosteinde 56-58 en Westeinde 76, nr 2381

20120120 - ingekomen stuk - RvS bp buitengebied Nieuwleusen, nr. 33

20120111 - ingekomen stuk - Werken Leren en Leven met honden - Een nieuw sociaal project

20120320 - Gemeente Raalte, reactie op ontwerp structuurvisie buitengebied Dalfsen, nr 1605

20120628 Ingekomen stuk, Adviesbureau Aangepast voor u - openbare toegankelijkheid, nr 3657

20120628 Ingekomen stuk, Min Binn Zkn - Publieke management letter voor gemeenten, nr 3562

20120628 Ingekomen stuk, Prov Overijssel - Aanbieding jaarverslag 2011, nr 3561

20120712 Ingekomen stuk, CNV Publieke Zaak - WMO, nr 3857

20120712 Ingekomen stuk, drs LW Verhoef - jaarrekening 2011 gem Dalfsen, nr 3982

20120717 Ingekomen stuk, RvS - BP Waterfront Dalfsen, nr 4047

20120717 Ingekomen stuk, RvS - Dalfsen, BP Waterfront intrekken beroepsschrift

20120814 Ingekomen stuk, GGD IJsselland, brief raden begroting, nr 4582

20120823 Ingekomen stuk, Inspectie Leefomg en Transport, onderzoek gemeentelijk toezicht op brandveiligheid zorginstellingen, nr 4721

20120823 Ingekomen stuk FNV, onderzoek lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, nr 4724

Raad 15 okt 2012 - 20120919 Ingekomen stuk, ANWB brief start NBD, nr 5145

20120426 Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen jaarverslag 2011, werkplan 2012, nr 2400

20120507 - mevr. Steenbruggen, inz Nieuwlandstraat 1, 3, 5, 7 te Lemelerveld, nr 2574

20120503 Provincie Overijssel, aanvulling op de begrotingsbrief 2013 van 20 maart 2012, nr 2554

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Humana - gedragen kleding, goed doel, nr 6488, 20121129