Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

201112 – GS provincie Overijssel, toezichtvorm begroting 2012, nr. 8162

20110913 Aankondiging onderzoek waterschapsverkiezingen

20110913 Verbeterpunten beleidskader gemeentelijke herindeling

Dalfsen op weg naar morgen Industriële Combinatie Nieuwleusen

20111227 Stichting Collusie ea, Gemeentelijk programma en project respect 4 animals, nr 8449

20110426_-_12-7-_Ingekomen_stuk_1792_-_Begrotingsbrief_2012_-_Provincie_Overijssel.pdf

20110426_-_12-6-_Ingekomen_stuk_1743_-_Toezending_begroting_2012_en_voorjaarnota_-_Veiligheidsregio_IJsselland.pdf

20110426_-_12-4-_Ingekomen_stuk_1603_-_Jaarverslag_2010_-_Oversticht.pdf

20110426_-_12-1-_Ingekomen_stuk_1293_-_Werkkostenregeling_Appa_-_Min_van_Binnenlandse_Zaken