Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117