Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Brf Partij voor de bomen, Persbericht, zaaknr 612730, 20200106

Brf Prov Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2020, zaaknr 611975, 20200106

Brf Let's Talk About Tech-StopUMTS-Stichting EHS, Informatiemap 5G en Gezondheid, zaaknr 612252, 20200109

Brf Stichting EHS, 5G en Gezondheid, zaaknr 612469, 20200109

Brf Werkgroep project Veldkampje Oudleusen, Maatschappelijke invulling Veldkampje 5 Oudleusen, zaaknr 596545, 20200109

Brf VR IJsselland, Publieksjaarverslag 2019 VR IJsselland, zaaknr 613723, 20200130

Brf LSAB, Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet, zaaknr 614333, 20200211

Lbr VNG 20-004, Ondersteuning lokale preventieakkoorden, zaaknr 614852, 20200224

Brf Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Visitatierapport Vechthorst, zaaknr 614977, 20200224

Brf Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu, Diepe Geothermie, zaaknr 614798, 20200224

Lbr VNG 20-005, Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 614775, 20200224

Brf Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2019, zaaknr 614667, 20200224

Lbr VNG 20-006, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 615265, 20200302

Brf PerSaldo, Informatiebrief PGB, zaaknr 615547, 20200310