Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied voorl voorziening en beroepschrift A.J. van Dijk, 9973-15577, 20131007 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Petitie laat wethouders solliciteren, nr 15326-14437, 20140331 1 document

Brf Sont, Meertmoand Streektaelmoand, zaaknr 627928, 20210105 1 document

Brf Provincie Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2021, zaaknr 628145, 20210105 1 document

Brf Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, afschrift brf aan voorzitter Brandweerkamer VNG, zaaknr 627983, 20210107 1 document

Lbr VNG 21-001, Opening mogelijkh stellen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies, zaaknr 628562, 20210107 1 document

Brf VR IJsselland, 2e bestuursrapportage 2020, zaaknr 627012, 20210111 1 document

Brf inwoner, Zienswijze ontwerp BP recreatieterrein en recreatiewoningen camping Bosvreugd, zaaknr 628653, 20210111 1 document

Brf FNV, Onderzoek naar verdringing, zaaknr 627916, 20210111 1 document

Brf St Leven met de aarde, Wereldovershootday, 20210111 1 document

Brf Regenboogteam, Vragen aan minister over coronavaccin en vaccinatie, 20210114 1 document

Lbr VNG, 21-002, Uitnodiging buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 628985, 20210118 1 document

Brf inwoner, Reactie op Raadsvoorstel Structuurvisie Dalfsen West, zaaknr 627313, 20210118 1 document

Brf INretail, oproep help winkelondernemers overleven, zaaknr 629016, 20210118 1 document

Brf Escape Room Designer, Mobiele escape room via Jeugd aan Zet, zaaknr 628987, 20210118 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2022, zaaknr 629144, 20210121 1 document

Lbr VNG 21-003, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 23, zaaknr 629299, 20210125 1 document

Brf LTO Noord en Cumela, Verkeersveiligheid voor fietsers in buitengebied, zaaknr 629347, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-005, Coronacrisis nr 24, zaaknr 629456, 20210128 1 document

Brf Min Justitie en Veiligheid, Motie alleenstaande vluchtelingenkinderen, zaaknr 619683, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-008, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -cies, zaaknr 629610, 20210202 1 document

Brf Het Oversticht, Zes sleutels voor de energietransitie met ruimtelijke kwaliteit, zaaknr 629438, 20210204 1 document

Brf Landschap Overijssel, Energietransitie RES, zaaknr 629803, 20210204 1 document

Lbr VNG 21-010, Kiezers-mogelijkheid-bieden-tot-afleggen-ondersteuningsverklaringen-op-3-en-4-februari-2021, zaaknr 629868, 20210208 1 document

Lbr VNG 21-011, Nazending voor buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 630067, 20210209 1 document

Brf St Boomfeestdag, Groene schoolkaart van de basisscholen in de gemeente Dalfsen, zaaknr 630234, 20210211 1 document

Lbr VNG 21-012, VNG ondertekent actieagenda wonen, zaaknr 630467, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-013, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 25, zaaknr 630469, 20210218 1 document

Brf Inwoner, Coronabeleid regering, zaaknr 630545, 20210218 1 document

Brf Vrienden van Dalfsen, N340 Landschapsvisie, zaaknr 630769, 20210301 1 document

Brf LTO Vechtdal, Landbouwvisie Vechtdalgemeenten 2021, zaaknr 630964, 20210302 1 document

Lbr VNG 21-015, Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr 26, zaaknr 630807, 20210302 1 document

Brf BOK, Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur, zaaknr 630950, 20210304 1 document

Brf VR IJsselland, Kadernota 2022, zaaknr 630861, 20210304 1 document

Lbr VNG 21-014, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 631159, 20210309 1 document

Brf TPSolar, Reactie op Nota van Zienswijzen dd 11 feb 2021, zaaknr 626062, 20210316 1 document

Lbr VNG 21-019, Arbitrage over tekorten jeugdzorg, zaaknr 631512, 20210316 1 document

Lbr VNG 21-018, Coronacrisis-nr-27, 20210316 1 document

Brf VEH, Betrek bewoners bij RES, zaaknr 631719, 20210325 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Voortgang Sportvisserij Loodvrij, zaaknr 631724, 20210325 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Jaarverslag 2020, zaaknr 631834, 20210330 1 document

Lbr VNG 21-022, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-28, zaaknr 631986, 20210401 1 document

Brf Inwoner, Zorgen over stedenbouwkundige scenario's Oosterdalfsen Noord, zaaknr 632221, 20210401 1 document

Brf Beroeps Organisatie Kunstenaars, Steun aan makers van kunst en cultuur, zaaknr 630950, 20210406 1 document

Brf De PlattelandsBeweging, Manifest, zaaknr 632379, 20210413 1 document

Brf Ondernemersverenigingen, Motie hart onder de riem, zaaknr 632668, 20210413 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2020, zaaknr 632758, 20210415 2 documenten

Lbr VNG 21-025, Nieuwsledenbrief-coronacris-nr-29, zaaknr 632788, 20210419 1 document

Lbr VNG 21-026, Vernieuwing-antenneconvenant, zaaknr 632926 , 20210420 1 document

Brf inwoner, Sterkte en aanrijdtijden politie, zaaknr 632946, 20210420 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2020, zaaknr 632957 , 20210420 1 document

Brf Stimuland, Participatie voor een gedragen omgevingsvisie, zaaknr 632958, 20210422 1 document

Brf St NL Haarden- en Kachelbranche, rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit, zaaknr 633090, 20210430 1 document

Lbr VNG 21-027, Ccompensatie-tekorten-jeugdzorg, zaaknr 633133, 20210430 1 document

Brf Bureau Objectief, Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020, zaaknr 633153, 20210430 1 document

Brf VR IJsselland, Controleverklaring Veiligheidsregio IJsselland 2020, zaaknr 633154, 20210430 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2020 Stadsbouwmeester, zaaknr 633091, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-033, Bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-voor-VNG-bestuur-en-commissies, zaaknr 633650, 20210511 1 document

Brf NLVOW, Open brief over Moratorium voor Wind op Land, zaaknr 633764, 20210511 1 document

Brf Stichting Speelruimte, Gemeentelijk beleid, bewegen, ontmoeten, spelen en sport, zaaknr 633651, 20210511 1 document

Brf inwoner, afschrift brief college over diverse zaken, zaaknr 631843, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-037, nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-30, zaaknr 633911, 20210517 1 document

Brf OD IJsselland, Informeren over rapport Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, zaaknr 634123, 20210527 1 document

Lbr VNG 21-038, Uitnodiging ALV 16 juni 2021, zaaknr 634148, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-043, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 31, zaaknr 634533, 20210601 1 document

Brf ROB, Advies Rol nemen, ruimte geven, zaaknr 634316, 20210603 1 document

Brf M.O., Totaalplan spoor, zaaknr 634362, 20210603 1 document

Brf Orange the World, uitnodiging campagne 2021, zaaknr 634437, 20210603 1 document

Lbr VNG 21-045, Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 634707, 20210603 1 document

Brf indiener, Coffeeshop in Dalfsen, 20210610 1 document

Reactie op Regionale Energie Strategie 3 documenten

Lbr VNG 21-048, Arbitrage jeugd en afspraken Rijk-VNG, zaaknr 634994, 20210610 1 document

Lbr VNG 21-050, Moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021, zaaknr 635099, 20210610 1 document

Brf Hoog Overijssel, Actuele stand van zaken dossier Lelystad Airport, zaaknr 635171, 20210614 1 document

Lbr VNG 21-051, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-32, zaaknr 635134, 20210614 1 document

Lbr VNG 21-053, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 635548, 20210621 1 document

Brf GGD IJsselland, Gezondheid centraal, van crisis naar kans, zaaknr 635665, 20210624 1 document

Lbr VNG 21-055, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-33, zaaknr 635751, 20210624 1 document

Brf Nederwind Netwerk, Valse voorlichting over rechtmatigheid windturbine vergunningen, zaaknr 635749, 20210624 2 documenten

Brf, Advies ROB, Droomland of niemandsland, Uitgangspunten besturen regio's, 20210706 2 documenten

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Doorontwikkeling organisatie, zaaknr 636072, 20210706 1 document

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Vastgestelde begroting 2022, zaaknr 636145, 20210706 1 document

Brf, Participatieraad Ouderen Overijssel, Oproep woonzorgbeleid ontwikkelen met ouderen, zaaknr 636174, 20210706 1 document

Lbr VNG 21-058, Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies, zaaknr 636866, 20210719 1 document

Brf inwoner, afschrift brief college over diverse zaken, zaaknr 460323, 20210729 1 document

Brf, Bewonersplatform Centrum Dalfsen, Participatiegroep, zaaknr 638226, 20210809 1 document

Brf GLBT, reactie zienswijze en begroting 2022, zaaknr 639032, 20210824 1 document

Brf, inwoner, Brandbrief Ouder voor de Vrijheid, zaaknr. 639723, 20210831 1 document

Lbr VNG 21-066, LOGA circulaire, Regeling Netto FLO spaartegoed, zaaknr 640160, 20210907 1 document

Brf Regio Zwolle, QA ontwikkelingen Regio Zwolle als NOVI-gebied, zaaknr 640380, 20210909 1 document

Brf Natuurmonumenten, petitie voor insectvriendelijker groenbeheer, zaaknr 640381, 20210909 1 document