Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017

Lbr VNG 19-099, Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke, zaaknr 610899, 20191121

Lbr VNG 19-101, Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitegewone ALV 29 nov 2019, zaaknr 611289, 20191128

Lbr VNG 19-103, Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen, zaaknr 611477, 20191205

Brf J.B., Zonnepanelen op erf, zaaknr 611635, 20191209

Brf indiener, Bezwaar Off the Grid-huisje Oude Vechtsteeg Dalfsen, zaaknr 611775, 20191210