Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124 1 document

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128 1 document

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204 1 document

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228 1 document

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314 1 document

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401 1 document

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401 1 document

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402 1 document

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402 1 document

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404 1 document

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415 1 document

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 600529, 20190423 3 documenten

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423 1 document

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423 1 document

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425 1 document

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527 1 document

Brf, Omwonenden, Bezorgdheid vleeskuikenbedrijf Westerveldweg, zaaknr 602487, 20190527 2 documenten

Lbr VNG, Moties ALV VNG Congres 3 documenten

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603 1 document

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613 1 document

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620 1 document

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627 1 document

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711 1 document

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718 1 document

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813 1 document

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813 1 document

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813 1 document

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815 1 document

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815 1 document

Lbr VNG 19-061, GT Print, zaaknr 605758, 20190819 1 document

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822 1 document

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822 1 document

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926 1 document

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003 1 document

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010 1 document

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017 1 document

Bedenkingen Toepassing Sloop voor Kansen regeling 11 documenten

Lbr VNG 19-099, Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke, zaaknr 610899, 20191121 1 document

Lbr VNG 19-101, Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitegewone ALV 29 nov 2019, zaaknr 611289, 20191128 1 document

Lbr VNG 19-103, Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen, zaaknr 611477, 20191205 1 document

Brf J.B., Zonnepanelen op erf, zaaknr 611635, 20191209 1 document

Brf indiener, Bezwaar Off the Grid-huisje Oude Vechtsteeg Dalfsen, zaaknr 611775, 20191210 1 document