Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG, 17-078, Model subsidieregeling kinderopvang, 13 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208 1 document

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215 1 document

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221 1 document

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329 1 document

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329 1 document

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403 1 document

Lbr, VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405 1 document

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405 1 document

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412 1 document

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416 1 document

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 13 april 2018, zaaknr. 581836, 20180417 1 document

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419 1 document

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426 1 document

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503 1 document

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507 1 document

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507 1 document

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 2 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180507 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 22 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180524 1 document

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607 1 document

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607 1 document

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611 1 document

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614 1 document

Tips voor een bewuster insectenbeheer (meerdere afzenders) 9 documenten

Brf, statushouders, kindregeling, zaaknr 586680, 20180712 1 document

Brf, W.N.J.B., Bevrijdingsdag, zaaknr 586694, 20180716 1 document

Brf, Continentie Stichting NL, Vragen openbare toiletvoorziening, 15 juni 2018, zaaknr. 585360, 20180619 1 document

Lbr VNG, 18-039, Model subsidieregeling gecertificeerde instellingen jeugdbescherming, zaaknr 587522, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-043, Implementatie besluit digitale toegankelijkheid, zaaknr 588085, 20180730 1 document

Brf, AS, Aanbevelingspunten duurzame energie, zaaknr 588504, 20180807 1 document

Brf RvS, Procedure BP 4e verzamelpl buitengebied, zaaknr 589047, 20180823 1 document

Brf Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekst, zaaknr 589049, 20180823 1 document

Brf, Ned Ver tot bevordering vd Zondagsrust en Zondagsheiliging, Geen koopzondagen, zaaknr 589180, 20180828 1 document

Brf, H., Reactie op voorkeursrecht perceel, zaaknr 589502, 20180910 1 document

Brf, W., Zonnepanelenveld Lemelerveld, zaaknr 591351, 20181009 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1 en berap, zaaknr 591487, 20181011 1 document

Brf VR IJsselland, Tweede Bestuursrapportage 2018, zaaknr 591835, 20181022 1 document

Brf RvS, Dalfsen, BP 4e verzamelplan buitengebied, zaaknr 589047, 20181022 1 document

Brf A.J.S., aanvraag lantaarnpaal T-splitsing, zaaknr 591980, 20181025 1 document

Brf Burgercomite Nederland, Volksreferendum buiten de Kieswet, zaaknr 592254, 20181029 1 document

Brf Berlimont Consulting, Nietigheid WMO Afkoop, zaaknr 592836, 20181113 1 document

Brf, Actiegroep Ons Zeker Belazeren, Oneens met verhoging OZB, zaaknr 593105, 20181115 1 document

Brf NBPB, Beschermingsbewindvoering, zaaknr 593782, 20181203 1 document

Lbr VNG, 18-080, 75 jaar vrijheid, zaaknr 594136, 20181206 1 document

Brf Ministerie v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire geïndexeerde bedragen vd vergoeding politieke ambtsdragers, zaaknr 594626, 20181217 1 document

Lbr VNG 18-081, Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk, zaaknr 594619, 20181217 1 document