Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403

Lbr, VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614

Brf, statushouders, kindregeling, zaaknr 586680, 20180712

Brf, W.N.J.B., Bevrijdingsdag, zaaknr 586694, 20180716

Brf, Continentie Stichting NL, Vragen openbare toiletvoorziening, 15 juni 2018, zaaknr. 585360, 20180619

Lbr VNG, 18-039, Model subsidieregeling gecertificeerde instellingen jeugdbescherming, zaaknr 587522, 20180730

Lbr VNG, 18-043, Implementatie besluit digitale toegankelijkheid, zaaknr 588085, 20180730

Brf, AS, Aanbevelingspunten duurzame energie, zaaknr 588504, 20180807

Brf RvS, Procedure BP 4e verzamelpl buitengebied, zaaknr 589047, 20180823

Brf Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekst, zaaknr 589049, 20180823

Brf, Ned Ver tot bevordering vd Zondagsrust en Zondagsheiliging, Geen koopzondagen, zaaknr 589180, 20180828

Brf, H., Reactie op voorkeursrecht perceel, zaaknr 589502, 20180910

Brf, W., Zonnepanelenveld Lemelerveld, zaaknr 591351, 20181009

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1 en berap, zaaknr 591487, 20181011

Brf VR IJsselland, Tweede Bestuursrapportage 2018, zaaknr 591835, 20181022

Brf RvS, Dalfsen, BP 4e verzamelplan buitengebied, zaaknr 589047, 20181022

Brf A.J.S., aanvraag lantaarnpaal T-splitsing, zaaknr 591980, 20181025

Brf Burgercomite Nederland, Volksreferendum buiten de Kieswet, zaaknr 592254, 20181029

Brf Berlimont Consulting, Nietigheid WMO Afkoop, zaaknr 592836, 20181113

Brf, Actiegroep Ons Zeker Belazeren, Oneens met verhoging OZB, zaaknr 593105, 20181115

Brf NBPB, Beschermingsbewindvoering, zaaknr 593782, 20181203

Lbr VNG, 18-080, 75 jaar vrijheid, zaaknr 594136, 20181206

Brf Ministerie v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire geïndexeerde bedragen vd vergoeding politieke ambtsdragers, zaaknr 594626, 20181217

Lbr VNG 18-081, Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk, zaaknr 594619, 20181217