Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, St Nationale Boomfeestdag, Intentieverklaring bomenverdrag, nr 493365-125256, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, H, Bezwaarschrift inzake het voornemen bijenteelt te verbieden aan Evenboersweg, nr 3351-126610, 20170309 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Vragen van kinderen na 2 jr Jeugdwet, nr 494097-127215, 20170320 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Locatie IJssalon De Zeven Deugden, nr 494346-127856, 20170323 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, H.H., Klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-128222, 20170328 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept-programmabegroting 2018 en meerjarenraming, nr 494616-128671, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Begroting 2018-2021, nr 494351-127872, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, nr 494417-128072, 20170404 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarstukken 2016, nr 495107-129928, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2018, nr 495106-129927, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Concept begroting 2018 Jeugdzorg IJsseland, nr 495245-130272, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2016, nr 495255-130318, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Reconstructie Jagtlusterallee, nr 499054-131853, 20170509 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, KdW, Groenbeleid gemeente dalfsen, nr 499464-133212, 20170530 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Historische Ver Ni jluusn van vrogger, Jagtlusterallee, nr 499751-134034, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Herstructurering Jagtlusterallee, nr 499617-133701, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, 60-plussers, gewijzigde openingstijden zwembad De Meule, nr 499717-133983, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, M.M.B., Gay pride Lemelerveld, nr 499712-133964, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2017, 20170615 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.J.H., Herhaling klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-207095, 20170718 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en HR, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567084-208272, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, JVKB, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567123-208397, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en JK, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567284-209061, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, G en FH, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567279-209029, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, TW, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567289-209069, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J. en G. B., Lelieteelt, nr 6847-214246, 20170919 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, A.J.S., Aanvraag lantaarnpaal T-splitsing Kreuleweg-Jachthuisweg door buurtbewoners, nr 569477-215087, 20170925 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, feestmaanden, nr 569915-216061, 20171003 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2017-2, nr 570475-216920, 20171010 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, 2e Bestuursrapportage, nr 570924-218315, 20171019 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Berlimont CMC Consulting, Convenant WMO Regresrecht, nr 571102-218995, 20171026 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-075, Effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-pgb, nr 573169-225768, 20171212 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-076, Regresrecht-wmo-overeenkomst-2018, nr 573333-226602, 20171212 1 document