Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-29944, 20160208

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Kulturhus De Mozaïek, Reactie nota Toekomstgericht Welzijnsbeleid, nr 1191-1673, 20160218

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Welzijnskoepel, reactie op inspraaknotitie toekomstgericht welzijnsbeleid, nr 1698-2577, 20160309

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GBLT, Jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017, nr 2386-3776, 20160407

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Begroting 2017, nr 2246-3568, 20160407

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept programmabegroting-meerjarenraming-kerngegevens, nr 2244-3567, 20160407

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, A.J.M., Snippergroen, nr 1603-3808, 20160407

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarverslag 2015, nr 2594-4180, 20160414

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2015, nr 2633-4256, 20160421

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting 7e herz bp Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30213, 20160428

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Voorlopige jaarrekening 2015 en concept begroting 2017, nr 2954-4860, 20160509

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, KNMvD, Dierenklinieken in detailhandel, 2974-4902, 20160510

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Ageviewers, Herziening afspraken alcoholbeleid, nr 3002-4965, 20160512

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., intrekken zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2554-5405, 20160519

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Waterkwaliteit van de Overijsselse Vecht, nr 3355-5661, 20160524

Raad 27 juni 2016, Ingekomen stuk, Deloitte, Statusupdate jaarrekeningcontrole, nr 3607-39891, 20160602

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A.H.H., Afsluiten Eshuisstr voor gemotoriseerd verkeer, nr 3674-6355, 20160602

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Vereniging Openbare Bibliotheken, Kindermanifest, nr 3632-6223, 20160606

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2016, nr 3993-7102, 20160615

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bestuur St Kulturhus de Mozaïek, Handhaving servicepunt in kulturhus, nr 4930-9397, 20160728

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, J.M., Huisvesting statushouders Vechtvliet, nr 4690-9298, 20160802

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Begrotingswijziging, nr 5535-10741, 20160829

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bewoners Koele en Esakkers Hoonhorst, locatie tijdelijke woonunits statushouders, nr 5988-11917, 20160915

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, A en H S, kunst Kroonplein Lemelerveld, nr 6221-12429, 20160929

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, E en A van M, Lokaties huisvesting statushouders, nr 4690-12549, 20160929

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Omwonenden Gerner Es, Koekoeksteeg, Slingerlaantje, Vragen opvanglocatie statushouders, nr 6449-12901, 20161004

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Nacht van de Nacht, nr 6342-12660, 20161004

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Voorgenomen begrotingswijziging 2016, nr 6640-13372, 20161013

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage, nr 6728-13580, 20161017

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, J en G B, Bestrijdingsmiddelen lelieteelt, nr 6847-13904, 20161025

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, A Massier, Westeinde 37 Nieuwleusen, nr 3892-14498, 20161114

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Politie, SMON, De Spiegel, De Polhaar, De Uitleg en De Bonte Stegge, Ontbreken JOP Dalfsen, nr 7740-15986, 20161130

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kaderbrief begroting 2018, nr 491461-120567, 20161222