Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-24381, 20150105 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak BP Recreatiewoningen Scholten, nr 10607-24372, 20141218 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling Chronisch zieken en gehandicapten, nr 22515-23338, 20150112 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, T. Schellekens, Zienswijze BP Oosterdalfsen - onderhoud Slingerlaantje, nr 22559-24637, 20150113 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, JW Brinkman, Vraag gemaakte afspraken, nr 23542 - 24793, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2016, nr. 23615-25342, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, PB Dalfsen, Terugkoppeling wensboom, nr 23668 - 24724, 20150305 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling chronisch zieken en of gehandicapten, nr 24124-25334, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Fam Koobs-Fam Jansen, verzoek plaatsen woonunit, nr 24442-25750, 20150326 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, W.D., Controle bouwtoezicht - meting onjuist uitgevoerd, nr 24033-26087, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, BIP, Beleidsvoorstel regelvrije bijstand, nr 24782-26315, 20150409 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, S.V., bouwvoorschriften Oosterdalfsen, nr 25686-27483, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, mevr. K.v.D.R., Handhaving ivm stankoverlast en fijnstof, nr 25679-27471, 20150518 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Stichting Vechtgenoten, Visie inloophuizen, nr 25984-26801, 20150601 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, St. Leven met de Aarde, klimaat en herstellende landbouw, nr 03527-28018, 20150604 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mevr D, verzoek informatie over rooklucht klachten, nr 26789-28734, 20150622 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - HSV De Voorn, beperking visrecht Hulserplas 1, nr 27414-27584, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - A.W., Mantelzorgbeleid in de gemeente Dalfsen 2016-2020, nr 27775-30453, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, M.A.vdK., Concept vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 27997-27898, 20150813 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, B.J., reactie op nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, 28376-31428, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Groen Platform Vecht, bevaarbaarheid vd Overijsselse Vecht, nr 28275-31283, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Participatieraad Dalfsen, Advies vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28395-31455, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Carinova, Reactie Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28285-31300, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Meer keuze voor ouders en gemeente, nr 28642-31849, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, SWOL, reactie beleidsnota 2016-2012, 20150921 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Deloitte, Plan van aanpak 3D s, nr 29232-28459, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Transitiecommissie Sociaal Domein, TSD en code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning, nr 28832-32240, 20150921 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire, nr 29258-28482, 20151012 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E. Busscher, Heroverwegen besluit Molendijk, nr 28905- 34041, 20151112 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Flynth Adviseurs, Verzoek afwijking BP tbv Vennenbergweg 5, a, nr 14338-29018, 20151116 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Veilig gebruik van Suwinet, nr 27503-29080, 20151123 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - per 1 jan 2016 geïndexeerde bedragen vor politieke ambtsdragers van gemeenten, nr 30719-29247, 20151203 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Diaconie Brugkerk Lemelerveld, huishoudelijke hulp, nr 30811-35006, 20151208 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2016, nr 31285-29485, 20151221 1 document