Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Min SoZa en Werkgelegenheid, nr 3511-16899, 20140107

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, aanvullende stukken BP en beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen Gem Dalfsen, nr 10607-17354, 20140120

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Paarhuis, Nijeboer, Bosch inz De Dalfsenaar, nr 13443-17419, 20140120

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Buurtver De Aakstraat, overlast Strenkhaarsweg 6b tm d, nr 13795-17566, 20140206

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers inz Waterveiligheid Waterfront Dalfsen, nr 13949-13126, 20120206

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, toezichtsvorm programmabegroting 2014, nr 5966-16851, 20140206

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Comité voor een beter OV, bezuinigingen OV, nr 14099-13265, 20140210

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Art. 1 Overijssel, anti-discriminatiebeleid, nr 14190-17846, 20140224

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, LR de Vechtruiters clubgebouw Bellingeweer, nr 14635-18251, 20140227

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Vrouw, aanbevelingen meer doen met weinig geld, nr 15018-14136, 20140318

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, B. van der Hoek, APV 4-6 geluidshinder, nr 15467-14615, 20140331

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Meldpunt Jeugdzorg, nr 15662-19134, 20140403

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, begrotingsbrief 2015, nr 15329-18883, 20140403

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Pilot vertrouwenspersoon sociaal domein, nr 15974-19363, 20140414

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie SWZ namens div organisaties, Oproep armoede- en schuldenaanpak, nr 15926-15039, 20140410

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, De Groene Musketiers, Dalfsen slaat de plank mis, nr 16453-15605, 20140501

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Kledingbank Nieuwleusen, subsidie aanvraag, nr 16011-15935, 20140526

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo FNV CNV Publieke Zaak, CAO WSW, nr 11234-20311, 20140605

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Werkgroep Typisch Dalfsen, visie, nr 17316-16562, 20140605

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012 beroep Vechthorst, nr 17877-20752, 2014626

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ned Ver tot bevordering zondagsrust en Zondagsheiliging, nr 18111-21143, 20140804

Raad 22 sep 2014 - Ìngekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024~9974~9973-21287, 20140804

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, St Mentorschap IJssel-Vecht, nr 19111-22219, 20140825

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen, nr 17877-22594, 20140918

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, N340, nr 20180-23019, 20141013

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, Planschade P. Ekkel, nr 14483-23180, 20141016

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, Bijenconvenant terugdringen bijensterfte, nr 20486-20768, 20141020

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Ledenbrief beleidsinformatie jeugd - gedwongen kader gem Dalfsen, nr 21221-21805, 20141120

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ong., Vervolgplannen legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 21336-21929, 20141124

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ada Busman, Burgerfiltersysteem bij uithuisplaatsingen in te voeren, nr 21538-22222, 20141201

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Loopfestijn Dalfsen, Geld beschikbaar te stellen voor sportevenementen, nr 21667-22393, 20141204