Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Raad 28 jan 2013 - Ingekomen stuk, CAK - bevestiging parameters, uurtarieven, 20121217

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Werkgroep stop 70, herinrichting N377, nr 3916-0334, 20130128

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e begrotingswijziging 2013, nr 4147-3769, 20130131

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Scholen gem Dalfsen inz combinatiefunctionaris, nr 4081-3746, 20130131

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, J. Klok, omgekeerd inzamelen, nr 4532-10781, 20130214

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ongenummerd, nr 4622-10836, 20130214

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, J. Scholten, Voorontwerp BP recreatieterreinen en -woningen gem Dalfsen, 20130304

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Nota Preventief Ouderenbeleid, nr 5383 - 11352, 20130311

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, B. Dekker - Rechterensedijk, nr 6285-12044, 20130404

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, J.H. Scholten, ontwerp BP recreatieterreinen, nr 4999-5130, 20130404

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Mikado, nr 6400-12194, 20130408

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk,, Wecycle, Benchmark 2012 afgifte elek app, nr 6431-12227, 20130409

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2014 en vjn 2013, nr 6242-5259, 20130409

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VNG, decentralisaties sociaal domein, nr 6835-12536, 20130422

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, MER, Toetsingsadvies BP Buitengebied, nr 6937-12611, 20130425

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Advies gezondheidsraad veehouderij, nr 7362-12990, 20130516

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, G. de Graaf, omgaan met natuur in Dalfsen, nr 7334-12961, 20130516

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, CAK, WMO uurtarieven 2013, nr 7627-13216, 20130527

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, HEOBS, bezuinigingen op schuldhulpverlening, nr 7801-13375, 20130603

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, VCP, bestrijding jongerenwerkloosheid, nr 8307-7114, 20130806

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVVW-NVRM, permanente bewoning woonforensenbelast, nr 9423-8351, 20130827

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVG Projecten, Inbreidingslocatie Weerdhuisweg 9 Lemelerveld, nr 10126-15043, 20130909

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Schaliegasvrij Nederland, schaliegaswinning, nr 9955-14914, 20130903

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Jeugd, alcohol en paracommercie, nr 10340-9430, 20130916

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, R. Grootenhuis, reactie op raadscie 9 sept jl punt 7, nr 10455-9605, 20130919

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift JH Scholten inzake BP en Beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-15406, 20130926

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Kappert Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-14514, 20131007

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift Rest Hof van Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-15009, 20131008

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied A. Spijker, nr 9974-15578, 20131007

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15681, 20131010

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP Kern Dalfsen, nr 9507-15679, 20131010

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, zitting verzoek voorlopige voorziening, nr 9975-15974, 20131031

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2013, nr 11208-10377, 20131028

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, wijziging begrotingen 2013 en 2014, nr 11500-16026, 20131105

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP en Beeldkwaliteitsplan Dalfsen recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-16211, 20131118

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Vechtdalhotels, Toeristenbelasting, nr 11719-10920, 20131119

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Wsw cliëntenraad, Liquidatienotitie WEZO GR, nr 8501-16450, 20131202

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, geen OZB verhoging voor ondernemers, nr 12292-11439, 20131203

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Buslijn 167, nr 12396-16535, 20131205

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Meijer inz Rechterensedijk, nr 12496-11677, 20131209

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Alex Bol, Huis Schokker versus horecabestemming, nr 12570-11803, 20131212