Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

20120120 - ingekomen stuk - Toeristische stimuleringsgroep, nr. 8444

20120126 - Ingekomen stuk - Sportraad inzake integratie Molendijk in Trefkoele, nr. 494

20120207 - Pinkroccade - ontwikkeling burgerzaken, nr 538

20120309 - Reactie op herz. bp appartementen Den Hulst 46 A, nr 1184

20110711 - ingekomen stuk 3459, bouwkavel Nieuwlandstraat Lemelerveld

20120228 - recente informatie over de vingerafdrukopslag in de gemeentelijke reisdocumentenadministraties, nr 1078

20120327 - Cumela - zienswijze structuurvisie Buitengebied, nr 1685

20120330 - Overijsselse Ombudsman - Jaarverslag 2011 en persbericht, nr 1748

20120529 Ingekomen stuk, Waterschap Groot Salland zienswijze op ontwerp 4e herz BP Nwl 2007, nr 2920

20120529 Ingekomen stuk, Toeristische Stimuleringsgroep Dalfsen inz camperplaatsen in Dalfsen, nr 2909

20120522 Ingekomen stuk, Raad van State, Dalfsen BP Waterfront deskundigenverslag, nr 2878

20120628 Ingekomen stuk, Wecycle - benchmark afgifte elektrische apparaten, nr 3563

20120719 Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland - begrotingswijzigingen nr 2012 1 en 2, nr 4124

20120814 Ingekomen stuk, A. Huisman, voorontwerp BP Buitengebied gem. Dalfsen, nr 4243

20120911 Ingekomen stuk, CNV ea, Gemeentelijk beleid t.a.v. winkeltijdenwet en zondagopenstelling winkels, nr 5024

Raad 15 okt 2012 - 20120925 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP 25e herziening buitengeb Dalfsen, gemaal Dalmsholte verzoek om voorlopige voorz, nr 5226

Raad 15 okt 2012 - 20121008 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP De Grift III Nieuwleusen, nr 5378

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz afvalstoffenheffing, nr 5598

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 5600

Raad 26 nov 2012 - 20121018 Ingekomen stuk, derde begrotingswijziging Veiligheidsregio IJsselland, nr 5688

Raad 26 nov 2012 - 20121023 Ingekomen stuk, GGD IJsselland begrotingswijziging GGD IJsselland, nr 5754

Raad 26 nov 2012 - 20121105 Ingekomen stuk, C.J.H. Meijer inz Rechterensedijk, nr 5951

Raad 26 nov 2012 - 20121112 Ingekomen stuk, Min. van Financien, BTW constructies, nr 6129