Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2011

download

Exporteren naar

PDF Excel

20110627 - Ingekomen stuk 3044 - Damovo evenemententerrein - RC Loggen.pdf 1 document

20110913 BP Nieuwleusen Oosteinde 56-58 Westeinde 76 1 document

Herziening bp buitengebied 1 document

Bestuursrapportage behorende bij 4e Begrotingswijziging GGD IJsselland 1 document

20110913 Accessibility Monotor 2011 1 document

4e begrotingswijziging 2011 GGD IJsselland - 7298 1 document

Bezwaarschrift en zienswijze nota kampeerbeleid 1 document

20111122 - Lenthegebied naamswijziging 1 document

20110919 Advies toekomstige waterschapsverkiezingen 1 document

201112 - bel-wijzer voor gezonder mobiel bellen, nr. 8181 1 document

20110627 - Ingekomen stuk 2857 - Jaarverslag smom 2010 - SMON 1 document

Stichting Dalfsen tegen windmolens 1 document

201112 - Zienswijze LTO op structuurvisie Dalfsen 1 document

20110627 - Ingekomen stuk - Activiteitenterrein Dalfsen - Toeristiche stimuleringsgroep 1 document

Oosterdalfsen ingekomen brief 1 document

20110426_-_12-5-_Ingekomen_stuk_1718_-_Toezending_begroting_2012_-_GGD_IJsselland 1 document

20110426_-_12-3-_Ingekomen_stuk_1508_-_Bouwplannen_Dalfsen_Oost_-_Voskuil 1 document