Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf VvE Waterfront Dalfsen, Bezwaar en afwijzing plannen Hiawatha, zaaknr 628726, 20210114 1 document

Lbr VNG 21-004, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 629358, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-007, Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, zaaknr 629616, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-009, Start consultatie herijking gemeentefonds, zaaknr 629865, 20210208 1 document

Brf Comité Dierennoodhulp, Brandbrief noodklok voor buitendieren door sneeuw en vorst, zaaknr 630109, 20210211 1 document

Brf indiener, Gesloten camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, zaaknr 630473, 20210218 1 document

Brf INretail, corona actualisatie detailhandelsbeleid, zaaknr 630623, 20210223 2 documenten

Lbr VNG 21-016, Standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken, zaaknr 631360, 20120309 1 document

Lbr VNG 21-020, Ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-aan-de-slag, zaaknr 632028, 20210401 1 document

Brf Min BZK, Wijziging-1-juli-2020-bezoldiging-gemeenten-per-1-januari-2021-onkostenvergoeding, zaaknr 632047, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-024, Aanjaagteam-digitale-toegankelijkheid, zaaknr 632800, 20210419 1 document

Lbr VNG 21-029, Nieuwe-achtervangovereenkomst-gemeente-waarborgfonds-sociale-woningbouw, zaaknr 633378, 20210506 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, zaaknr 633055, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-034, Convenanten-hulpmiddelen, zaaknr 633866, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-035, Lachgas, zaaknr 633867, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-036, Vernieuwde-gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-toolbox gibit, zaaknr 633921, 20210517 1 document

Lbr VNG, Inschrijving GT mobiele communicatie 3, zaaknr 634192, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-049, Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel, zaaknr 635048, 20210610 1 document