Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied A. Spijker, nr 9974-15578, 20131007 1 document

Brf VvE Waterfront Dalfsen, Bezwaar en afwijzing plannen Hiawatha, zaaknr 628726, 20210114 1 document

Lbr VNG 21-004, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 629358, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-007, Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, zaaknr 629616, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-009, Start consultatie herijking gemeentefonds, zaaknr 629865, 20210208 1 document

Brf Comité Dierennoodhulp, Brandbrief noodklok voor buitendieren door sneeuw en vorst, zaaknr 630109, 20210211 1 document

Brf indiener, Gesloten camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, zaaknr 630473, 20210218 1 document

Brf INretail, corona actualisatie detailhandelsbeleid, zaaknr 630623, 20210223 2 documenten

Lbr VNG 21-016, Standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken, zaaknr 631360, 20120309 1 document

Lbr VNG 21-020, Ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-aan-de-slag, zaaknr 632028, 20210401 1 document

Brf Min BZK, Wijziging-1-juli-2020-bezoldiging-gemeenten-per-1-januari-2021-onkostenvergoeding, zaaknr 632047, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-024, Aanjaagteam-digitale-toegankelijkheid, zaaknr 632800, 20210419 1 document

Lbr VNG 21-029, Nieuwe-achtervangovereenkomst-gemeente-waarborgfonds-sociale-woningbouw, zaaknr 633378, 20210506 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, zaaknr 633055, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-034, Convenanten-hulpmiddelen, zaaknr 633866, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-035, Lachgas, zaaknr 633867, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-036, Vernieuwde-gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-toolbox gibit, zaaknr 633921, 20210517 1 document

Lbr VNG, Inschrijving GT mobiele communicatie 3, zaaknr 634192, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-049, Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel, zaaknr 635048, 20210610 1 document

Lbr VNG-21-056-Verplichting energielabel C voor kantoren, zaaknr 636407, 20210712 1 document

Lbr VNG-21-57-Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO SW 2021-2025, zaaknr 636605, 20210713 1 document

Lbr VNG 21-060, VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway, zaaknr 637217, 20210720 1 document

Lbr VNG 21-059, Zorg en Veiligheid over de wet straffen en beschermen, wvggz en wzd, zaaknr 636935, 20210722 1 document

Lbr VNG 21-061, Implementatie informed consent, zaaknr 637377, 20210722 1 document

Lbr VNG 21-064, Wijziging VNG model Huisvestingsverordening toevoegingsregels toeristisch verhuur, 20210902 1 document