Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603