Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019 definitief, zaaknr 619061, 20200528

Brf NVVN, Verenigde Naties 75 jaar in 2020, zaaknr 619156, 20200528

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608