Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404