Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303