Afgehandeld: Ter afdoening in handen van de griffier stellen

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Commissaris vd Koning, Herbenoemingsprocedure burgemeester, nr 1273-1830, 20160309

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Prodemos, Dag van de Democratie 2016, nr 3843-6787, 20160609

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, R Schuring, Beëindiging raadslidmaatschap, nr 6639-13371, 20161013

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Herfstbrief 2016, nr 491079-119793, 20161215