Afgehandeld: Ter afdoening in handen van de griffier stellen

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, ProDemos, Dag van de Democratie op locatie, 20140616

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden De Stokte, Geluidskunstwerk pleisterplaats De Stokte, nr 19301-18976, 20140901

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, F.G.H. van der Kamp, ontslag als raadscommissielid, nr 19608-22542, 20140915

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, PWC, controle van de jaarrekening, nr 19859-22717, 20140929