Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318

Brf Omgevingsrecht Zuidema, Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen, Koesteeg, zaaknr 598745

Brf omwonenden, Zienswijze op ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied gem Dalfsen, zaaknr 600136, 20190408

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan buitengebied, zaaknr 599521, 20190408

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822

Lbr VNG 19-065, Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage, zaaknr 606787, 20190826

Lbr VNG 19-078, Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen, zaaknr 608795, 20191010

Brf OD IJsselland, Ontwerpbesluit deelname in werkgeversvereniging, zaaknr 609032, 20191015