Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Windpark Nieuwleusen 11 documenten

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening, 13 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122 1 document

Lbr VNG, 18-014, Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018, 17 april 2018, zaaknr. 581973, 20180419 1 document

Brf, Coop Lemelerveld BV, Uitbreiding aantal koopzondagen in Lemelerveld, 24 mei 2018, zaaknr. 584117, 20180607 1 document

Lbr VNG, 18-034, Wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering adressen, zaaknr 587199, 20180716 1 document

Lbr VNG, 18-040, Wijzigingen modelverordeningen belastingen, zaaknr 587554, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-044, Aanpassing model archiefverordening 2017, zaaknr 588086, 20180730 1 document

Brf, Ondernemersvereniging Nieuwleusen, Verzoek zondagsopenstelling detailhandel, zaaknr 588501, 20180807 1 document

Lbr VNG, 18-047, Wijziging model-APV zomer 2018, zaaknr 588639, 20180813 1 document

Brf Commissariaat voor de Media, Advies St Lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, zaaknr 588977, 20180827 1 document

Lbr VNG, 18-056, Aanpassing vng model verordening wmo, zaaknr 591069, 20181008 1 document

Brf VR IJsselland, Risicoprofiel en Strategische Beleidsagenda 2019-2023, zaaknr 591613, 20181018 1 document

Brf G.J.H. M., Zienswijze 1e verzamelplan kernen, zaaknr 592836, 20181113 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Circulaire Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594339, 20181210 1 document

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594264, 20181210 1 document