Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108 1 document

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, H. Wennemars, zienswijze Ontwerp BP Oosterdalfsen, nr 23010-24918, 20150202 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2016, nr 24661-26112, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland begroting 2016, nr 24660-26111, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, YvS, zienswijze ontwerp BP legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 24516-25912, 20150409 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015-Ingekomen-stuk-S-Voskuil-zienswijze-voorontwerp-BP-Oosterdalfsen-nr-22193-24419-20150105.pdf PDF, 361 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--WMO-Raad-Dalfsen--advies-rondom-armoedebeleid--nr-22473-24592--20150108.pdf PDF, 163 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015-Ingekomen-stuk-N-van-Zanden-Telgenhof-zienswijze-OntwerpBP-Oosterdalfsen-nr-22849-24826-20150127.pdf PDF, 161 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015---Ingekomen-stuk--Veilig-Verkeer-afd-Dalfsen--Zienswijze-ontwerpbp-Oosterdalfsen--nr-22897-24847--20150127.pdf PDF, 421 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, H. Wennemars, zienswijze Ontwerp BP Oosterdalfsen, nr 23010-24918, 20150202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015-Ingekomen-stuk-H-Wennemars-zienswijze-Ontwerp-BP-Oosterdalfsen-nr-23010-24918-20150202.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2016, nr 24661-26112, 20150402.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-concept-begroting-2016-nr-24661-26112-20150402.pdf PDF, 1.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland begroting 2016, nr 24660-26111, 20150402.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-begroting-2016-nr-24660-26111-20150402.pdf PDF, 332 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, YvS, zienswijze ontwerp BP legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 24516-25912, 20150409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-YvS-zienswijze-ontwerp-BP-legkippenbedrijf-Westerveldweg-nr-24516-25912-20150409.pdf PDF, 146 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Jaarstukken-2014-nr-25208-26876-20150511.pdf PDF, 2.45 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-Wezo-bijgestelde-begroting-2015-GR-WEZO-nr-16152-26311-20150430.pdf PDF, 1.66 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-dhr-B-zienswijze-BP-Buitengebied-Westerveldweg-nr-25618-26532-20150518.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-A-K-en-J-K-v-D-zienswijze-BP-buitengebied-Westerveldweg-nr-25619-26533-20150518.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-H-H-en-R-H-Handtekeningenactie-zienswijze-BP-Buitengebied-Westerveldweg-nr-25691-26602-20150518.pdf PDF, 241 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-dhr-G-J-H-zienswijze-BP-N348-Lemelerveld-26207-26949-20150602.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Voorjaarsrapportage-nr-26603-28513-20150625.pdf PDF, 712 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-BVO-Jeugdzorg-IJsselland-Begroting-GR-nr-27319-27525-20150804.pdf PDF, 9.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-dhr-en-mw-J-zienswijze-ontwerpbp-1e-herz-Recreatieterreinen-en-woningen-Dalfsen-nr-27761-27777-20150806.pdf PDF, 142 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-W-A-dB-zienswijze-grenzen-boswet-nr-29018-28353-20151005.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-voorgenomen-begrotingswijziging-nr-29343-32977-20151012.pdf PDF, 688 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Najaarsrapportage-nr-29363-33009-20151012.pdf PDF, 731 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar