Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108 1 document

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, H. Wennemars, zienswijze Ontwerp BP Oosterdalfsen, nr 23010-24918, 20150202 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2016, nr 24661-26112, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland begroting 2016, nr 24660-26111, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, YvS, zienswijze ontwerp BP legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 24516-25912, 20150409 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012 1 document