Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

20120319 - Zienswijze ontwerp bp Landschapspark Vechtvliet - nr 1484

20120111 - ingekomen stuk - zienswijze Gemaal Dalmsholte - mts Schroten

20120814 Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Rosengaardeweg, nr 4115

20121029 Ingekomen stuk, Teusink - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5829

20121029 Ingekomen stuk, Van der Vegt - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5832

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Vrijbit - over verwijdering vingerafdrukdata, nr 6364, 20121129