Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 20-095, Handreiking leegstand te lijf 2.0 en VNG-model leegstandverordening, zaaknr 627929, 20210105 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Zienswijze weigering ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Hoevenweg, zaaknr 628545, 20210111 1 document

Brf DAS, Zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629394, 20210202 1 document

Brf Tennet, zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629430, 20210202 1 document

Brf omwonenden, Zienswijze Bestemmingsplanwijziging natuurboerderij Nieuwleusen, zaaknr 631286, 20210316 1 document

Lbr VNG 21-021, Actualisatie-vng-model-afvalstoffenverordening, zaaknr 631950, 20210330 1 document

Lbr VNG 21-032, Alcoholwet-en-aanpassing-model-APV, zaaknr 633578, 20210506 1 document

Zienswijzen Wvg Dalfsen Noord 3 documenten

Lbr VNG 21-023, Wegwijzer-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid-en-VNG-model-huisvestingsverordening, zaaknr 633816, 20210511 1 document

Lbr VNG 21-041, Modelverordening nadeelcompensatie, zaaknr 634411, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-042, Voorbeeld verordening Participatie en uitdaagrecht nieuw en handreiking, zaaknr 634473, 20210603 1 document

Lbr VNG 21-046, Wijziging modelverordening leges, zaaknr 634831, 20210610 1 document

Lbr VNG - 21-054 - Wijziging Model-APV ivm Omgevingswet, zaaknr 636056, 20210705 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Extra Middelen Jeugdzorg, zaaknr 636927, 20210719 1 document

Lbr VNG, 21-063, Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd, zaaknr 637717, 20210727 1 document

Lbr VNG 21-065, Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing, 20210902 1 document