Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 21-036, Vernieuwde-gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-toolbox gibit, zaaknr 633921, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-035, Lachgas, zaaknr 633867, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-034, Convenanten-hulpmiddelen, zaaknr 633866, 20210517 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, zaaknr 633055, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-029, Nieuwe-achtervangovereenkomst-gemeente-waarborgfonds-sociale-woningbouw, zaaknr 633378, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-023, Wegwijzer-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid-en-VNG-model-huisvestingsverordening, zaaknr 633816, 20210511 1 document

Zienswijzen Wvg Dalfsen Noord 3 documenten

Lbr VNG 21-032, Alcoholwet-en-aanpassing-model-APV, zaaknr 633578, 20210506 1 document

Brf M. Meijer, ontslag als griffiemedewerker - plv commissiegriffier, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-033, Bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-voor-VNG-bestuur-en-commissies, zaaknr 633650, 20210511 1 document

Brf OD IJsselland, Informeren over rapport Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, zaaknr 634123, 20210527 1 document

Lbr VNG 21-037, nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-30, zaaknr 633911, 20210517 1 document

Brf inwoner, afschrift brief college over diverse zaken, zaaknr 631843, 20210517 1 document

Brf Stichting Speelruimte, Gemeentelijk beleid, bewegen, ontmoeten, spelen en sport, zaaknr 633651, 20210511 1 document

Brf NLVOW, Open brief over Moratorium voor Wind op Land, zaaknr 633764, 20210511 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2020 Stadsbouwmeester, zaaknr 633091, 20210506 1 document