Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf INretail, corona actualisatie detailhandelsbeleid, zaaknr 630623, 20210223 2 documenten

Brf indiener, Gesloten camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, zaaknr 630473, 20210218 1 document

Brf Comité Dierennoodhulp, Brandbrief noodklok voor buitendieren door sneeuw en vorst, zaaknr 630109, 20210211 1 document

Lbr VNG 21-009, Start consultatie herijking gemeentefonds, zaaknr 629865, 20210208 1 document

Lbr VNG 21-007, Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, zaaknr 629616, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-004, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 629358, 20210125 1 document

Brf Tennet, zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629430, 20210202 1 document

Brf DAS, Zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629394, 20210202 1 document

Brf Vrienden van Dalfsen, N340 Landschapsvisie, zaaknr 630769, 20210301 1 document

Brf Inwoner, Coronabeleid regering, zaaknr 630545, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-013, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 25, zaaknr 630469, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-012, VNG ondertekent actieagenda wonen, zaaknr 630467, 20210218 1 document

Brf St Boomfeestdag, Groene schoolkaart van de basisscholen in de gemeente Dalfsen, zaaknr 630234, 20210211 1 document

Lbr VNG 21-011, Nazending voor buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 630067, 20210209 1 document

Lbr VNG 21-010, Kiezers-mogelijkheid-bieden-tot-afleggen-ondersteuningsverklaringen-op-3-en-4-februari-2021, zaaknr 629868, 20210208 1 document

Brf Landschap Overijssel, Energietransitie RES, zaaknr 629803, 20210204 1 document

Brf Het Oversticht, Zes sleutels voor de energietransitie met ruimtelijke kwaliteit, zaaknr 629438, 20210204 1 document

Lbr VNG 21-008, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -cies, zaaknr 629610, 20210202 1 document

Brf Min Justitie en Veiligheid, Motie alleenstaande vluchtelingenkinderen, zaaknr 619683, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-005, Coronacrisis nr 24, zaaknr 629456, 20210128 1 document

Brf LTO Noord en Cumela, Verkeersveiligheid voor fietsers in buitengebied, zaaknr 629347, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-003, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 23, zaaknr 629299, 20210125 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2022, zaaknr 629144, 20210121 1 document

Brf VvE Waterfront Dalfsen, Bezwaar en afwijzing plannen Hiawatha, zaaknr 628726, 20210114 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Zienswijze weigering ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Hoevenweg, zaaknr 628545, 20210111 1 document

Lbr VNG 20-095, Handreiking leegstand te lijf 2.0 en VNG-model leegstandverordening, zaaknr 627929, 20210105 1 document

Brf Escape Room Designer, Mobiele escape room via Jeugd aan Zet, zaaknr 628987, 20210118 1 document

Brf INretail, oproep help winkelondernemers overleven, zaaknr 629016, 20210118 1 document

Lbr VNG, 21-002, Uitnodiging buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 628985, 20210118 1 document

Brf Regenboogteam, Vragen aan minister over coronavaccin en vaccinatie, 20210114 1 document

Brf St Leven met de aarde, Wereldovershootday, 20210111 1 document

Brf FNV, Onderzoek naar verdringing, zaaknr 627916, 20210111 1 document

Brf inwoner, Zienswijze ontwerp BP recreatieterrein en recreatiewoningen camping Bosvreugd, zaaknr 628653, 20210111 1 document

Brf inwoner, Reactie op Raadsvoorstel Structuurvisie Dalfsen West, zaaknr 627313, 20210118 1 document

Brf VR IJsselland, 2e bestuursrapportage 2020, zaaknr 627012, 20210111 1 document

Lbr VNG 21-001, Opening mogelijkh stellen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies, zaaknr 628562, 20210107 1 document

Brf Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, afschrift brf aan voorzitter Brandweerkamer VNG, zaaknr 627983, 20210107 1 document

Brf Provincie Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2021, zaaknr 628145, 20210105 1 document

Brf Sont, Meertmoand Streektaelmoand, zaaknr 627928, 20210105 1 document