Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 21-036, Vernieuwde-gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-toolbox gibit, zaaknr 633921, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-035, Lachgas, zaaknr 633867, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-034, Convenanten-hulpmiddelen, zaaknr 633866, 20210517 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, zaaknr 633055, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-029, Nieuwe-achtervangovereenkomst-gemeente-waarborgfonds-sociale-woningbouw, zaaknr 633378, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-009, Start consultatie herijking gemeentefonds, zaaknr 629865, 20210208 1 document

Lbr VNG 21-007, Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, zaaknr 629616, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-004, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 629358, 20210125 1 document

Zienswijzen Wvg Dalfsen Noord 3 documenten

Lbr VNG 21-023, Wegwijzer-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid-en-VNG-model-huisvestingsverordening, zaaknr 633816, 20210511 1 document

Lbr VNG 21-032, Alcoholwet-en-aanpassing-model-APV, zaaknr 633578, 20210506 1 document

Brf Tennet, zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629430, 20210202 1 document

Brf DAS, Zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629394, 20210202 1 document

Brf M. Meijer, ontslag als griffiemedewerker - plv commissiegriffier, 20210517 1 document

Brf D.J. van Gelder, Aanneming benoeming DJ van Gelder 20210426 1 document

Lbr VNG 21-037, nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-30, zaaknr 633911, 20210517 1 document

Brf inwoner, afschrift brief college over diverse zaken, zaaknr 631843, 20210517 1 document

Brf Stichting Speelruimte, Gemeentelijk beleid, bewegen, ontmoeten, spelen en sport, zaaknr 633651, 20210511 1 document

Brf NLVOW, Open brief over Moratorium voor Wind op Land, zaaknr 633764, 20210511 1 document

Lbr VNG 21-033, Bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-voor-VNG-bestuur-en-commissies, zaaknr 633650, 20210511 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2020 Stadsbouwmeester, zaaknr 633091, 20210506 1 document

Brf VR IJsselland, Controleverklaring Veiligheidsregio IJsselland 2020, zaaknr 633154, 20210430 1 document

Brf Bureau Objectief, Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020, zaaknr 633153, 20210430 1 document

Lbr VNG 21-027, Ccompensatie-tekorten-jeugdzorg, zaaknr 633133, 20210430 1 document

Brf St NL Haarden- en Kachelbranche, rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit, zaaknr 633090, 20210430 1 document

Brf Stimuland, Participatie voor een gedragen omgevingsvisie, zaaknr 632958, 20210422 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2020, zaaknr 632957 , 20210420 1 document

Brf inwoner, Sterkte en aanrijdtijden politie, zaaknr 632946, 20210420 1 document

Lbr VNG 21-026, Vernieuwing-antenneconvenant, zaaknr 632926 , 20210420 1 document

Lbr VNG 21-025, Nieuwsledenbrief-coronacris-nr-29, zaaknr 632788, 20210419 1 document

Lbr VNG 21-024, Aanjaagteam-digitale-toegankelijkheid, zaaknr 632800, 20210419 1 document

Brf Beroeps Organisatie Kunstenaars, Steun aan makers van kunst en cultuur, zaaknr 630950, 20210406 1 document

Lbr VNG 21-014, Opensteling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 631159, 20210309 1 document

Lbr VNG 21-011, Nazending voor buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 630067, 20210209 1 document

Lbr VNG 21-010, Kiezers-mogelijkheid-bieden-tot-afleggen-ondersteuningsverklaringen-op-3-en-4-februari-2021, zaaknr 629868, 20210208 1 document

Brf Landschap Overijssel, Energietransitie RES, zaaknr 629803, 20210204 1 document

Brf Het Oversticht, Zes sleutels voor de energietransitie met ruimtelijke kwaliteit, zaaknr 629438, 20210204 1 document

Lbr VNG 21-008, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -cies, zaaknr 629610, 20210202 1 document

Brf Min Justitie en Veiligheid, Motie alleenstaande vluchtelingenkinderen, zaaknr 619683, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-005, Coronacrisis nr 24, zaaknr 629456, 20210128 1 document

Brf LTO Noord en Cumela, Verkeersveiligheid voor fietsers in buitengebied, zaaknr 629347, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-003, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 23, zaaknr 629299, 20210125 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2022, zaaknr 629144, 20210121 1 document

Brf Min BZK, Wijziging-1-juli-2020-bezoldiging-gemeenten-per-1-januari-2021-onkostenvergoeding, zaaknr 632047, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-020, Ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-aan-de-slag, zaaknr 632028, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-016, Standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken, zaaknr 631360, 20120309 1 document

Brf INretail, corona actualisatie detailhandelsbeleid, zaaknr 630623, 20210223 2 documenten

Brf indiener, Gesloten camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, zaaknr 630473, 20210218 1 document

Brf Comité Dierennoodhulp, Brandbrief noodklok voor buitendieren door sneeuw en vorst, zaaknr 630109, 20210211 1 document

Brf VvE Waterfront Dalfsen, Bezwaar en afwijzing plannen Hiawatha, zaaknr 628726, 20210114 1 document

Lbr VNG 21-021, Actualisatie-vng-model-afvalstoffenverordening, zaaknr 631950, 20210330 1 document

Brf omwonenden, Zienswijze Bestemmingsplanwijziging natuurboerderij Nieuwleusen, zaaknr 631286, 20210316 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Zienswijze weigering ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Hoevenweg, zaaknr 628545, 20210111 1 document

Lbr VNG 20-095, Handreiking leegstand te lijf 2.0 en VNG-model leegstandverordening, zaaknr 627929, 20210105 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2020, zaaknr 632758, 20210415 2 documenten

Brf Ondernemersverenigingen, Motie hart onder de riem, zaaknr 632668, 20210413 1 document

Brf De PlattelandsBeweging, Manifest, zaaknr 632379, 20210413 1 document

Brf Inwoner, Zorgen over stedenbouwkundige scenario's Oosterdalfsen Noord, zaaknr 632221, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-022, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-28, zaaknr 631986, 20210401 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Jaarverslag 2020, zaaknr 631834, 20210330 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Voortgang Sportvisserij Loodvrij, zaaknr 631724, 20210325 1 document

Brf VEH, Betrek bewoners bij RES, zaaknr 631719, 20210325 1 document

Lbr VNG 21-018, Coronacrisis-nr-27, 20210316 1 document

Lbr VNG 21-019, Arbitrage over tekorten jeugdzorg, zaaknr 631512, 20210316 1 document

Brf TPSolar, Reactie op Nota van Zienswijzen dd 11 feb 2021, zaaknr 626062, 20210316 1 document

Brf VR IJsselland, Kadernota 2022, zaaknr 630861, 20210304 1 document

Brf BOK, Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur, zaaknr 630950, 20210304 1 document

Lbr VNG 21-015, Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr 26, zaaknr 630807, 20210302 1 document

Brf LTO Vechtdal, Landbouwvisie Vechtdalgemeenten 2021, zaaknr 630964, 20210302 1 document

Brf Vrienden van Dalfsen, N340 Landschapsvisie, zaaknr 630769, 20210301 1 document

Brf Inwoner, Coronabeleid regering, zaaknr 630545, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-013, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 25, zaaknr 630469, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-012, VNG ondertekent actieagenda wonen, zaaknr 630467, 20210218 1 document

Brf St Boomfeestdag, Groene schoolkaart van de basisscholen in de gemeente Dalfsen, zaaknr 630234, 20210211 1 document

Brf Escape Room Designer, Mobiele escape room via Jeugd aan Zet, zaaknr 628987, 20210118 1 document

Brf INretail, oproep help winkelondernemers overleven, zaaknr 629016, 20210118 1 document

Lbr VNG, 21-002, Uitnodiging buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 628985, 20210118 1 document

Brf Regenboogteam, Vragen aan minister over coronavaccin en vaccinatie, 20210114 1 document

Brf St Leven met de aarde, Wereldovershootday, 20210111 1 document

Brf FNV, Onderzoek naar verdringing, zaaknr 627916, 20210111 1 document

Brf inwoner, Zienswijze ontwerp BP recreatieterrein en recreatiewoningen camping Bosvreugd, zaaknr 628653, 20210111 1 document

Brf inwoner, Reactie op Raadsvoorstel Structuurvisie Dalfsen West, zaaknr 627313, 20210118 1 document

Brf VR IJsselland, 2e bestuursrapportage 2020, zaaknr 627012, 20210111 1 document

Lbr VNG 21-001, Opening mogelijkh stellen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies, zaaknr 628562, 20210107 1 document

Brf Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, afschrift brf aan voorzitter Brandweerkamer VNG, zaaknr 627983, 20210107 1 document

Brf Provincie Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2021, zaaknr 628145, 20210105 1 document

Brf Sont, Meertmoand Streektaelmoand, zaaknr 627928, 20210105 1 document