Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602 1 document

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608 1 document

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604 1 document

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 619542, 20200604 1 document

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630 1 document

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630 1 document

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629 1 document

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625 1 document

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625 1 document

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling e.a., 100 gemeenten steunen oproep opvang vluchtelingenkinderen, zaaknr 619442, 20200602 1 document

Lbr VNG 20-029, Coronacrisis nr 11, zaaknr 619681, 20200608 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-027, Verlenging activiteiten Visitatiecie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein, zaaknr 619650, 20200608 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Ontwikkelingen campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-025, coronacrisis nr 10, zaaknr 619409, 20200602L 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-Nijhuis-Analyse-Gemeentefonds-zaaknr-615322-20200625.pdf PDF, 752 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-031-Uitvoeringslasten-klimaatakkoord-zaaknr-620004-20200622.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-030-Definitieve-voorstellen-ledenraadpleging-zaaknr-619940-20200611.pdf PDF, 641 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Sportvisserij-Oost-Nederland-Regionale-Energie-Strategie-zaaknr-619441-20200602.pdf PDF, 126 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Brf-inwoner-Sinterklaasfeest-2020-zaaknr-619710-20200608.pdf PDF, 15 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-028-Rechtzetten-scheefheid-Waarborgfonds-Sociale-Woningbouw-zaaknr-619680-20200608.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604.pdf

Ingekomen stuk
Brf-UN-Women-Nederland-Uitnodiging-deelname-campagne-Orange-the-World-zaaknr-619535-20200604.pdf PDF, 4.06 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-024-Handvatten-voor-de-uitvoering-van-de-archiefwet-zaaknr-619276-20200602.pdf PDF, 210 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 619542, 20200604.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Provincie-Overijssel-Informatie-voor-uw-begroting-2021-en-meerjarenraming-2022-2024-zaaknr-619542-20200604.pdf PDF, 1.59 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630.pdf

Ingekomen stuk
Brf-PerSaldo-Uitkomsten-corona-enquete-achterban-zaaknr-620765-20200630.pdf PDF, 1.22 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-045-Bekendmaking-uitslagen-ledenraadpleging-zaaknr-620756-20200630.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Brf-K-M-Sinterklaasintochten-zaaknr-620602-20200629.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Update-campagne-500kinderen-zaaknr-620601-20200629.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-043-Stvzkn-aanvullende-onderzoeken-herijking-verdeling-gemeentefonds-zaaknr-620506-20200625.pdf PDF, 375 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-041-Sectorale-routekaart-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed-vastgesteld-zaaknr-620595-20200625.pdf PDF, 1.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-037-Stvzkn-nieuwe-wet-inburgering-zaaknr-620504-20200625.pdf PDF, 532 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-gem-Noordoostpolder-Oproep-motie-VNG-financien-invoering-Omgevingswet-zaaknr-620582-20200625.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Brf-ECIO-Verbeteren-inkomenspositie-studenten-met-een-functiebeperking-zaaknr-619980-20200622.pdf PDF, 90 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-044-Coronacrisis-nr-14-zaaknr-620672-20200629.pdf PDF, 164 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-040-Coronacrisis-nr-13-zaaknr-620277-20200622.pdf PDF, 191 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-039-Gezamenlijke-vragenlijst-vng-en-vakbonden-zaaknr-620276-20200622.pdf PDF, 234 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-033-Meerjarige-transitiestrategie-Common-Ground-zaaknr-620191-20200622.pdf PDF, 1.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-026-Verbinden-met-schulden-zaaknr-619832-20200611.pdf PDF, 218 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling e.a., 100 gemeenten steunen oproep opvang vluchtelingenkinderen, zaaknr 619442, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-e-a-100-gemeenten-steunen-oproep-opvang-vluchtelingenkinderen-zaaknr-619442-20200602.pdf PDF, 757 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-029, Coronacrisis nr 11, zaaknr 619681, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-029-Coronacrisis-nr-11-zaaknr-619681-20200608.pdf PDF, 280 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-027, Verlenging activiteiten Visitatiecie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein, zaaknr 619650, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-027-Verlenging-activiteiten-Visitatiecie-Financiele-Beheersbaarheid-Sociaal-Domein-zaaknr-619650-20200608.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Ontwikkelingen campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Ontwikkelingen-campagne-500kinderen-zaaknr-619683-20200608.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-025, coronacrisis nr 10, zaaknr 619409, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-025-coronacrisis-nr-10-zaaknr-619409-20200602.pdf PDF, 201 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar