Ingekomen stuk

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414

Lbr VNG 20-021, Coronacrisis nieuwsbrief nr-8, zaaknr 618912, 20200518

Lbr VNG 20-018, Coronacrisis update nr 7, zaaknr 618527, 20200511

Brf groep Van Gils, corona politiek, zaaknr 618250, 20200507

Brf Zorgbelang Overijssel, Eerste rapportage meldpunt gevolgen corona, zaaknr 618479, 20200507

Brf Sportvisserij Oost Nederland, Terugdringen loodgebruik in sportvisserij, zaaknr 618212, 20200507

Brf Stichting Leven met de Aarde, Samenwerken in en na coronatijd, Wereldaardedag, zaaknr 617198, 20200430

Brf Lobby Lokaal, Tegenmacht digitale democratie, zaaknr 617462, 20200430

Brf LKCA, OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken, zaaknr 617947, 20200428

Lbr VNG 20-017, Coronacrisis update nummer 6, zaaknr 617807, 20200428

Brf LODON, Financieel overzicht en jaarverslag 2019, 20200423

Brf OD IJsselland, Informatie voortgang werkzaamheden tijdens corona, zaaknr 617190, 20200420

Lbr VNG 20-014, Coronacrisis update nr 5, zaaknr 617177, 20200420

Brf St ESZS, Waarschuwing voor alle scheidende ouders, zaaknr 617118, 20200416

Lbr VNG, Coronacrisis update nr 4, zaaknr 616930, 20200414

Brf Let's Talk About Tech, Oproep tot uitstel 5G, zaaknr 616929, 20200414

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107

Brf LVKK en LSA, Corona - aandacht voor bewonersinitiatieven, zaaknr 616763, 20200409

Brf gemeente Beesel, Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering, zaaknr 616608, 20200409

Brf Lokaal Belang Barneveld, Dringend vezoek uitstel proces RES, 616515, 20200406

Brf Stichting Vluchteling, Update 500 kinderen Griekenland, zaaknr 616516, 20200406

Lbr VNG 20-012, Update coronacrisis, zaaknr 616624, 20200406

Lbr VNG, Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging bouwen, zaaknr 616644, 20200406

Lbr VNG 20-011, Position paper dienstverlening, zaaknr 616548, 20200402

Lbr VNG 20-010, Update ontwikkelingen coronacrisis, zaaknr 616325, 20200330

Lbr VNG 20-009, Handreiking wie vooraf goed oplet, zaaknr 616287, 20200330

Brf Koninklijke INRetail, Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven, zaaknr 616250, 20200326

Brf Steenwijkerland, Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland 2021, zaaknr 616107, 20200323

Brf indiener, Energietransitie, zaaknr 616099, 20200323

Lbr VNG 20-008, Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG, zaaknr 615981, 20200323

Lbr VNG 20-007, Digitale inclusie, zaaknr 615941, 20200323

Brf Stop5GNL, Kort geding tegen de Nederlandse Overheid om 5G te stoppen, zaaknr 615837, 20200316

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, VN-verdrag, zaaknr 615763, 20200316

Brf PerSaldo, Informatiebrief PGB, zaaknr 615547, 20200310

Lbr VNG 20-006, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 615265, 20200302

Brf Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2019, zaaknr 614667, 20200224

Lbr VNG 20-005, Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 614775, 20200224

Brf Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu, Diepe Geothermie, zaaknr 614798, 20200224

Brf Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Visitatierapport Vechthorst, zaaknr 614977, 20200224

Lbr VNG 20-004, Ondersteuning lokale preventieakkoorden, zaaknr 614852, 20200224

Brf LSAB, Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet, zaaknr 614333, 20200211

Brf VR IJsselland, Publieksjaarverslag 2019 VR IJsselland, zaaknr 613723, 20200130

Brf Werkgroep project Veldkampje Oudleusen, Maatschappelijke invulling Veldkampje 5 Oudleusen, zaaknr 596545, 20200109

Brf Stichting EHS, 5G en Gezondheid, zaaknr 612469, 20200109

Brf Let's Talk About Tech-StopUMTS-Stichting EHS, Informatiemap 5G en Gezondheid, zaaknr 612252, 20200109

Brf Prov Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2020, zaaknr 611975, 20200106

Brf Partij voor de bomen, Persbericht, zaaknr 612730, 20200106